Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Jezioranach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Jezioranach

Rodzaj organizacji partia polityczna
Rok założenia 1972

Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Jezioranach (KMG PZPR Jeziorany) - ogniwo I instancji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej działające w latach 1972-1989 na terenie miasta i gminy Jeziorany.

Historia

KMG PZPR Jeziorany powołano w trakcie konferencji 10 grudnia 1972 r.; właściwym organizatorem ogniwa był Kazimierz Kolano, pełnomocnik ds. pracy partyjnej KP PZPR Bartoszyce. Podczas konferencji ukonstytuował się Komitet, a I sekretarzem został K. Kolano.

Powstanie KMG PZPR Jeziorany pozostawało w związku z rozpoczętą w 1972 r. reformą administracyjną państwa. Zmiany w podziale terytorialnym kraju (likwidacja gromad, wprowadzenie gmin) wymuszały zmiany w strukturach instancji partyjnych, bowiem Statut PZPR wyraźnie określa, że organizacje partyjne tworzy się na zasadzie terytorialnej. Brak jednoznacznych informacji o zakończeniu działalności Komitetu. Ostatnie posiedzenia wiodących organów odbyły się na jesieni 1989r.

Struktury i członkowie

Zgodnie ze statutem PZPR oraz wprowadzonymi na jego podstawie regulaminami z lat 1984 i 1986, tj. regulaminem pracy KMG PZPR Jeziorany i regulamin pracy egzekutywy KMG PZPR Jeziorany, najwyższą władzą miejsko – gminnej organizacji partyjnej była konferencja sprawozdawczo – wyborcza zajmująca się głównie rozliczaniem ustępujących władz instancji oraz wyborem składów nowych władz nowej kadencji: komitetu oraz komisji rewizyjnej (kontrolno-rewizyjnej).

Miejsko-gminne konferencje partyjne w Jezioranach:

 • 10 grudnia 1972 r.
 • 01 grudnia 1974 r.
 • 12 października 1975 r.
 • 08 listopada 1977 r.
 • 28 kwietnia 1981 r.
 • 29 listopada 1983 r.
 • 18 października 1986 r.
 • 18 stycznia 1989 r.

W okresach między obradami konferencji władzą organizacji partyjnej był komitet działający na posiedzeniach plenarnych ("plenum"). Tematyczne plena zbierające się nie rzadziej niż raz na kwartał, a w praktyce dużo częściej, dokonywały okresowego przeglądu stopnia i sposobu realizacji uchwał i wytycznych partyjnych Komitetu Centralnego PZPR, KW PZPR oraz własnych. Do zadań plenum należało również wyłonienie składu egzekutywy KMG. Egzekutywa, zbierająca się co najmniej raz na dwa tygodnie, stanowiła organ wykonawczy instancji. Jej pracami kierował oraz ją organizował I sekretarz komitetu. W skład egzekutywy wchodziło od 9 do 11 członków. W skład komitetu od 30 do 40 osób.

Organami kontrolnymi miejsko–gminnej organizacji partyjnej były Miejsko–Gminna Komisja Rewizyjna (później: Kontrolno–Rewizyjna) oraz Miejsko–Gminna Komisja Kontroli Partyjnej.

Członkowie i kandydaci / struktury podległe
rok członkowie i kandydaci struktury podległe
1972 393 POP - 28, 1 grupa partyjna
1976 561 -
1977 626 POP - 29, OOP - 4
1978 668 POP - 29, OOP - 4
1979 691 POP - 29 , OOP - 5
1980 677 -
1981 654 -
1982 548 -
1983 475 -
1984 479 -
1985 479 -
1988 451 -

Osoby związane z organizacją

Funkcję I sekretarza KMG PZPR Jeziorany sprawowali:

 • Kazimierz Kolano (1972–1980)
 • Jan Ignatowicz (1980–1985)
 • Donat Zbutowicz (1985/86–1987)
 • Zbigniew Gnatowski (1987–1989)
 • Henryk Goździcki (1989)

Źródła archiwalne

Archiwum Państwowe w Olsztynie, zespół nr 1175.