LGD Wysoczyzna Elbląska

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
LGD Wysoczyzna Elbląska
LGD Wysoczyzna Elbląska logo.jpeg
Znak graficzny LGD Wysoczyzna Elbląska
Przedmiot działalności: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Adres: ul. Szkolna 4

82-316 Milejewo

E-mail: lgdwysoczyznaelblaska@tlen.pl
Telefon: 055 231 12 52; 506 583 021
Strona internetowa: http://www.lgdwysoczyzna.pl/

LGD Wysoczyzna Elbląska – dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Jerzy Gajewski.

Informacje ogólne

Lokalna Grupa Działania Wysoczyzna Elbląska jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów Ustawy z 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawy z 7 marca 2007 r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i na podstawie przyjętego statusu. Grupa posiada osobowość prawną.

Zgodnie z wymogami podejścia Leader Lokalna Grupa Działania Wysoczyzna Elbląska jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych i składa się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Obejmujące obszar trzech gmin: Milejewo, Młynary, Tolkmicko (rys.1). LGD Wysoczyzna Elbląska została powołana w celu stymulowania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, włączania członków samorządowych, społecznych oraz gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych projektów.

Stowarzyszenie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym 7 lutego 2008 r., pod numerem KRS 0000297491.

Rys. 1. Obszar działania LGD Wysoczyzna Elbląska

LGD Wysoczyzna Elbląska obszar działania.jpg

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Wysoczyzna Elbląska na lata 2009–2015

LGD Wysoczyzna Elbląska jest stowarzyszeniem mającym na celu:

 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich gmin: Milejewo, Młynary, Tolkmicko
 • aktywizowanie ludności wiejskiej
 • realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD)
 • promocję obszarów wiejskich położonych w gminach wchodzących w skład LGD
 • tworzenie i zawiązywanie partnerstwa na szczeblu krajowym i międzynarodowym

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • działalność promocyjną, informacyjną, szkoleniową
 • współpracę i wymianę doświadczeń z innymi LGD oraz organizacjami na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • wspieranie działań mających na celu rozwój i integrację środowisk wiejskich
 • pozyskiwanie środków na rozwój obszarów wiejskich
 • wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
 • podejmowanie innych działań prowadzących do realizacji celów

Struktura organizacji

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków; Zarząd i Komisja Rewizyjna. Oprócz tego w Stowarzyszeniu działa również Rada wybierana przez Walne Zebranie Członków.

Skład Zarządu:

Skład Rady Programowej:

Skład Komisji Rewizyjnej:

Dane kontaktowe

Lokalna Grupa Działania Wysoczyzna Elbląska
ul. Szkolna 4
82-316 Milejewo
tel. 055 231 12 52
kom. 506 583 021
e-mail: lgdwysoczyznaelblaska@tlen.pl

Bibliografia

Lokalna Grupa Działania Wysoczyzna Elbląska [28.06.2014]

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Wysoczyzna Elbląska na lata 2009–2015 [28.06.2014]

Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wysoczyzna Elbląska [28.06.2014]