Milejewo (gmina wiejska)

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gmina Milejewo

Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat elbląski
Rodzaj gminy wiejska
Wójt Mariola Sznajder
Powierzchnia 95,81 km²
Liczba sołectw 13
Liczba miejscowości 13
Liczba ludności (2013)
Gęstość zaludnienia
3295
34 osób/km²
Strefa numeracyjna 55
Tablice rejestracyjne NEB
TERYT 2804052
Urząd gminy
ul. Elbląska 47
 82-316 Milejewo
Strona internetowa gminy
Biuletyn Informacji Publicznej gminy

Gmina Milejewo – gmina wiejska położona w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w centralnej części powiatu elbląskiego. Siedziba gminy znajduje się w Milejewie. Jest to gmina rolnicza, usytuowana w centralnej części Wysoczyzny Elbląskiej. Większość terenu gminy zajmuje Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej i jego otulina. Na terenie gminy znajduje się najwyżej położony punkt leżący w otulinie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej – Góra Maślana (zwana także Górą Milejewską) – osiągający 196,9 m n.p.m. (według niektórych źródeł najwyższy punkt w tym regionie to Srebrna Góra o wysokości (198,5 m n.p.m.)[1]. Władzę w gminie sprawuje wójt Mariola Sznajder.

Kościół pw. św. Stanisława w Milejewie.
Fot. Jacek Bogdan. Źródło: www.commons.wikimedia.org
Kościół i dom organisty w Pomorskiej Wsi rok 1911.
Źródło: www.historia-wyzynaelblaska.pl

Powierzchnia gminy

Gmina Milejewo zajmuje powierzchnię 95,81km2[2]. W tym:

 • użytki rolne: 65,3% (6254 ha)
 • lasy: 26,1% (2501 ha)
 • wody: 0,8% (77 ha)

Gmina stanowi 6,77% powierzchni powiatu elbląskiego.

Demografia

Liczba ludności gminy według danych z 2013 roku wynosi[3]:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób  % osób  % osób  %
liczba 3295 100 1639 49,74 1656 50,26
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
34 17 17

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały w 2013 roku w gminie wiejskiej Milejewo było dodatnie i wynosiło 33 osoby[4], co stanowi 22,15% przyrostu ludności w powiecie elbląskim oraz 0,89% w województwie warmińsko-mazurskim.

Historia gminy jako jednostki administracyjnej

W latach 1945–1954 gmina Milejewo była częścią powiatu elbląskiego w województwie gdańskim. W 1954 roku na mocy Ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych[5] istniejące do tej pory gminy zostały zastąpione gromadami. Gmina Milejewo stała się gromadą.

W 1973 roku w wyniku wprowadzenia w życie ustawy o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych[6] ponownie przywrócono w Polsce podział na gminy.

1 czerwca 1975 roku na podstawie Ustawy o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa[7] przestał istnieć powiat elbląski i powołane zostało województwo elbląskie, w skład którego weszły tereny gminy Milejewo[8].

Ponowne zmiany podziału administracyjnego państwa[9] umiejscowiły gminę wiejską Milejewo w powołanym 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim.

Gmina wiejska Milejewo graniczy z: miastem Elblągiem, gminą wiejską Elbląg, gminą Tolkmicko, gminą Młynary oraz gminą Pasłęk.

Miejscowości na terenie gminy

Sołectwa: Huta Żuławska, Jagodnik, Stoboje, Kamiennik Wielki, Majewo, Milejewo, Ogrodniki, Piastowo, Pomorska Wieś, Rychnowy, Wilkowo, Zajączkowo, Zalesie.

Gospodarka

Gmina Milejewo jest gminą rolniczą, a jej charakter wynika z bardzo dobrej jakości gleb – dominują tu gleby brunatne zaliczane do klas III i IV. Użytki rolne zajmują ponad 65% powierzchni całej gminy. W ich strukturze przeważają grunty orne, zajmując powierzchnię 4708 ha (75,28%), łąki i pastwiska 1528 ha (24,43%), oraz sady – 18 ha (0,29% powierzchni wszystkich użytków rolnych w gminie). Gmina posiada korzystne warunki rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej, co potwierdza wysoki wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (77,2 punktu na 100 możliwych). Wysokiej jakości gleby pozwalają na uprawę wszelkiego rodzaju roślin. Najczęściej są to zboża: pszenica, żyto. Hodowane jest również bydło i trzoda chlewna.

Gmina Milejewo posiada dobre warunki do rozwoju wszelkich form wypoczynku i rekreacji. Na atuty obszaru składa się dziedzictwo kulturowe, historia regionu, dogodne położenie, wybitne walory krajoznawcze, m.in. zachowane naturalne krajobrazy i znaczny odsetek lasów. Gospodarstwa agroturystyczne znajdują się w miejscowościach: Piastowo, Milejewo, Jagodnik.

W gminie nie ma rozwiniętego przemysłu, dość dobrze rozwinięta jest sieć usług o zróżnicowanej strukturze i handel.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w gminie wiejskiej Milejewo wynosiła w 2013 roku 229. W tym 9 podmiotów należało do sektora publicznego, pozostałych 220 tworzyło sektor prywatny[4]. 37 firm było zarejestrowanych w dziale handel hurtowy i detaliczny, 26 firm w dziale przetwórstwo przemysłowe, 26 firm w dziale budownictwo, 22 w dziale: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Największymi zakładami produkcyjnymi oraz usługowymi w gminie są firmy:

 • Spółka Meblowa KAM sp.j. w Milejewie,
 • PHPU Milejewo Edward Kwiatkowski
 • "GODMAR" sp.j.
 • P.P.U. METALMOR sp.j.

Liczba ludności bezrobotnej zarejestrowanej pod koniec 2013 roku w gminie wiejskiej Milejewo wynosiła 310 osób[4], co stanowi 5,07% bezrobotnych w powiecie elbląskim.

Ze środowiskowej pomocy społecznej korzysta w gminie 13,6% ludności[10].

W nowej Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego z 2013 r. teren gminy został zakwalifikowany do obszarów przygranicznych, a także tzw. Tygrysów warmińsko-mazurskich wymagających strategicznej interwencji ze względu na możliwości rozwojowe.

Kultura i turystyka

Instytucje zajmujące się pracą na rzecz kultury na terenie gminy

Wydarzenia kulturalne związane z gminą

 • dożynki gminne
 • doroczne festyny rodzinne

Zabytki znajdujące się na terenie gminy Do najcenniejszych zabytków znajdujących się na terenie gminy wiejskiej Milejewo należą[11]:

Szlaki i atrakcje turystyczne

Informacje na temat atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie gminy Milejewo, bazy noclegowej i gastronomicznej można uzyskać na stronie serwisu internetowego: Baza Informacji Lokalnej Gminy Milejewo.

Religia

Szkolnictwo

W gminie wiejskiej Milejewo istnieją następujące placówki edukacyjne:

Sport

W gminie wiejskiej Milejewo organizowane są liczne imprezy rekreacyjno-sportowe, m.in.:

 • Piknik Jeździecki "Piastowiada"
 • turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży

Istnieją również kluby sportowe:

Inne organizacje i instytucje

Obszary chronione i pomniki przyrody

Na terenie gminy znajdują się obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody. Należą do nich:

Z pozostałych form ochrony przyrody na terenie gminy Milejewo znajduje się 9 pomników przyrody[12].

Przypisy

 1. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej [06.08.2014]
 2. UStat w Olsztynie [06.08.2014]
 3. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2013 r., GUS, Warszawa 2013.
 4. 4,0 4,1 4,2 [1] Portret terytorium, Bank Danych lokalnych GUS [06.08.2014]
 5. Dz.U. 1954 nr 43 poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl [06.08.2014]
 6. Dz.U. 1972 nr 49 poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [06.08.2014]
 7. Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [06.08.2014]
 8. Dz.U. 1975 nr 17 poz. 92, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw, isap.sejm.gov.pl [06.08.2014]
 9. Dz.U. 1998 nr 103 poz. 652, Rozporządzeni e Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów.isap.sejm.gov.pl [06.08.2014]
 10. Bank Danych Lokalnych GUS
 11. Rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa [06.08.2014]
 12. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [06.08.2014]


Bibliografia

Dz.U. 1954 nr 43 poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl [06.08.2014]
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [06.08.2014]
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl[06.08.2014]
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 92, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw, isap.sejm.gov.pl[06.08.2014]
Dz.U. 1998 nr 103 poz. 652, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów, isap.sejm.gov.pl [06.08.2014]
Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2013 r., GUS, Warszawa 2013.
Program ochrony środowiska dla gminy Milejewo, Milejewo 2005 [06.08.2014]
Bank Danych lokalnych GUS, Portret terytorium [06.08.2014]
BIP Urzędu Gminy Milejewo [06.08.2014]
Leksykon kultury Warmii i Mazur [06.08.2014]
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej [06.08.2014]
Rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa [06.08.2014]
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [06.08.2014]
BIL Milejewo [06.08.2014]
Urząd Statystyczny w Olsztynie [06.08.2014]