Leon Kauczor

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Leon Kauczor

Leon Kuczor, źródło: biskupiec.com.pl [14.04.2014]
Leon Kuczor, źródło: biskupiec.com.pl [14.04.2014]
Data i miejsce urodzenia 1919 r.
Strzeleczki
Data i miejsce śmierci 1981 r.
Gdańsk

Leon Kauczor (ur. 11 kwietnia 1919 r. w Strzeleczkach, zm. 13 marca 1981 r. w Gdańsku) – nauczyciel szkół polskich w Niemczech. Kierownik Katolickiej Szkoły Polskiej w Stanclewie.

Życiorys

Urodził się w powiecie prudnickim jako syn Konstantego i Marii. Pochodził z wielodzietnej rodziny o tradycjach śląskich. W 1939 r. został aresztowany i osadzony w obozie w Tapiewie. Przebywał w obozach w Hohenbruch, Stutthof, Sachsenhausen i Mauthausen-Gusen. Po zwolnieniu z obozu przebywał w Berlinie pod nadzorem policji.

Szkoła i wykształcenie

Edukację rozpoczął w niemieckiej szkole ludowej. W latach 1925–1930 kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Mysłowicach. Od 1931 r. studiował w Konserwatorium Muzycznym w Katowicach. W 1933 r. zdał drugi egzamin pedagogiczny, a w 1937 r. egzamin uprawniający do nauczania muzyki i śpiewu w szkołach średnich.

Praca

Praktykę pedagogiczną odbył w szkole w Goduli, gdzie pracował jako nauczyciel do 1934 r. W październiku 1934 r. objął stanowisko kierownika Katolickiej Szkoły Polskiej w Stanclewie. Trzy lata później został służbowo przeniesiony do pracy w Gimnazjum Polskim w Kwidzynie.

Po wojnie pracował w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Sztumie. W 1947 r. podjął pracę w Liceum Pedagogicznym w Gdańsku, a następnie w Studium Nauczycielskim. Na emeryturę przeszedł w 1970 r.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Kauczor był członkiem Związku Polaków w Niemczech i Towarzystwa Młodzieży Polskiej. Prowadził chór i zespoły muzyczne. Współpracował z rodzicami i mieszkańcami Stanclewa. Działał w oddziale warmińskim Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Niemczech.

Ciekawostki

Interesował się folklorem muzycznym Warmii i Powiśla. Opracował pod względem muzycznym m.in. kilka pieśni warmińskich i w 1936 r. opublikował je na łamach "Małego Polaka w Niemczech". W 1946 r. Spółdzielnia Wydawnicza „Zagon” wydała opracowany przez niego i Zygmunta Geneję jeden z pierwszych po II wojnie śpiewników: Z pieśnią przed tron Boży. Zbiór pieśni i modlitw do nabożeństwa. W 1957 r., nakładem Delegatury Państwowego Instytutu Sztuki w Olsztynie, ukazał się kolejny zbiór opracowany przez Leona Kauczora pt. Dziesięć pieśni regionów Powiśla i Warmii na chór i kapelę ludową. Kauczor pisał też wspomnienia, które ukazały się w "Słowie na Warmii i Mazurach" oraz "Głosie Wybrzeża".

Nagrody i odznaczenia

Bibliografia

Filipkowski Tadeusz, W obronie polskiego trwania. Nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach międzywojennych, Olsztyn 1989.