Michał Fox

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Michał Fox

Data i miejsce urodzenia 27 września 1758 r.
Stygajny
Data i miejsce śmierci 28 sierpnia 1809 r.
Dobre Miasto

Michał Franciszek Fox (ur. 27 września 1758 r. w Stygajnach, zm. 28 sierpnia 1809 r. w Dobrym Mieście) – duchowny rzymskokatolicki, kanonik dobromiejski, kapelan i bibliotekarz biskupa Ignacego Krasickiego.

Kraków, 1898.Życiorys

Urodził się w rodzinie rolnika w miejscowości Stygajny koło Braniewa.

Szkoła i wykształcenie

Niewiele wiadomo o wczesnych latach jego życia, jednak pewne jest, że należał do osób wykształconych, znających dobrze języki obce. Był absolwentem Collegium Hosianum i Seminarium Duchownego w Braniewie.

Praca

Po zakończeniu studiów i otrzymaniu święceń kapłańskich został kapelanem i bibliotekarzem biskupa Ignacego Krasickiego, z którym się przyjaźnił, odwiedził go m.in. w 1798 r. w Skierniewicach. W latach 1769–1788 był proboszczem parafii w Pieniężnie. 11 lipca 1788 r. został beneficjentem przy parafii św. Jerzego w Lidzbarku Warmińskim. Zrezygnował jednak z tego uposażenia 7 marca 1792 r. Zaledwie kilka dni wcześniej, 27 lutego, otrzymał kanonię dziekańską w Dobrym Mieście, którą odebrał oficjalnie 2 marca tego roku.

Pomimo starań biskupa Jana Karola von Hohenzollerna (m.in. 28 stycznia 1803 r.), nigdy nie udało się Foxowi otrzymać nominacji na kanonika fromborskiego.

Jako sekretarz biskupa Krasickiego Michał Fox napisał Dyariusz z Heilsberga. Jest to szczegółowy opis życia na zamku w Lidzbarku. Dzieło tworzone w latach 1790–1792 autor przeznaczył dla zamieszkałej wówczas w Dubiecku (w siedzibie Krasickich) Anny Charczewskiej, bratanicy Krasickiego (córki Antoniego). Podczas pisania wysyłał poszczególne fragmenty do Dubiecka. Dzieło wydał w 1898 r. kolejny właściciel majątku, hrabia Stanisław Konarski.

Ciekawostki

Zobacz też

Fox, Michał, Dyariusz z Heilsberga od roku 1790–1792, Kraków 1898, Czcionkami Drukarni Związkowej wydał hrabia Stanisław Konarski, tekst źródłowy w zbiorach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, europeana.eu [28.01.2015]

Bibliografia

Birch-Hirschfeld Triller Anneliese, Kanonicy dobromiejscy do 1520 r. i 1772–1811, [w:] Słownik biograficzny kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, Olsztyn 1999, s. 15.
Oracki Tadeusz, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, t. 1, Olsztyn 1984, s. 62.