Nadzieja Wasilonok

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Nadzieja Wasilonok

Źródło: lidzbarkrolnicza.pl
Źródło: lidzbarkrolnicza.pl
Data i miejsce urodzenia 5 sierpnia 1930 r.
Wincentynów
Data i miejsce śmierci 11 listopada 2003 r.
Lidzbark Warmiński
Zawód nauczycielka średniej szkoły rolniczej

Nadzieja Wasilonok - (ur. 5 sierpnia 1930 r. w Wincentynowie - zm. 11 listopada 2003 r.) - nauczycielka średniej szkoły rolniczej.

Biografia i działalność zawodowa

Urodziła się 5 sierpnia 1930 r. we wsi Wincentynów na Wileńszczyźnie, w rodzinie chłopskiej. W 1945 r. wraz z matką w ramach repatriacji przybyła do Lidzbarka Warmińskiego.

Była absolwentką:

 • Liceum Rolniczego w Lidzbarku Warmińskim (1951),
 • Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie - studia I stopnia (1955),
 • Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie - studia II stopnia (1956),
 • Wydziału Zootechnicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - studia podyplomowego (1979).

Kwalifikacje pedagogiczne zdobyła na półrocznym kursie w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Szkolnictwa Rolniczego w Brwinowie (1957).

1 września 1956 roku rozpoczęła pracę na stanowisku nauczycielki przedmiotów zawodowych w Technikum Rolniczo-Łąkarskim w Lidzbarku Warmińskim. W latach 1959-1963 kierowała prowadzoną przy Technikum Dwuzimową Szkołą Rolniczą Gospodarczą dla wiejskich dziewcząt. Uczennice tej szkoły w okresie pozazimowym wykonywały pod kierunkiem nauczycielek zadania praktyczne w rodzinnych gospodarstwach domowych i przydomowych ogródkach.

Dalszy przebieg pracy zawodowej aż do 1991 roku związany był z Technikum Rolniczo-Łąkarskim w Lidzbarku Warmińskim. Jedynie w roku szkolnym 1965/66 została oddelegowana za jej zgodą do terenowej pracy związanej z wdrażaniem postępu rolniczego w gospodarstwach rolnych prowadzonej przez Rolniczy Zakład Doświadczalny w Bęsi.

W szkole nauczała teoretycznie i praktycznie hodowli zwierząt, a także gospodarstwa domowego. Dbała nie tylko o wysoki poziom kształcenia zawodowego, ale także ogólnego, zachęcając młodzież do czytelnictwa literatury pięknej, czy też organizując wyjazdy na spektakle teatralne do Olsztyna.

Jej praca dydaktyczno-wychowawcza oceniana była przez nadzór pedagogiczny jako szczególnie wyróżniająca. Wykazywała dużą troskę o warunki życia i nauki młodzieży i była bardzo lubianą i cenioną nauczycielką, szczególnie przez uczniów klas, w których była wychowawczynią. Swoich wychowanków zachęcała do podejmowania dalszej nauki na studiach wyższych.

Będąc jedną z pierwszych uczennic i absolwentek szkoły, w której następnie pracowała, przywiązywała dużą wagę do kształtowania i utrwalania jej tradycji. Bardzo aktywnie uczestniczyła w organizowaniu wszystkich zjazdów absolwentów, jakie odbyły się za jej życia. Była czynnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego .

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Złoty Krzyż Zasługi,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Medal pamiątkowy „Za Zasługi dla Oświaty Województwa Olsztyńskiego,
 • Złota Odznaka ZNP.
 • Była też wielokrotnie nagradzana przez Kuratora Oświaty i Wychowania oraz Dyrektora Wydziału Rolnictwa Urzęd Wojewódzkego w Olsztybie.

Bibliografia

 1. Alicja Daniela Kicowska, Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945-1980), Olsztyn 2009, s.168.
 2. lidzbark-rolnicza.pl

Hasło opracował Apolinary Zapisek.