Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280051
Powierzchnia 377,25
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) - zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2011 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego
Obszar Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego
Obszar Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Aleje Pojezierza Iławskiego – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski.

Ogólny opis obszaru

OZW "Aleje Pojezierza Iławskiego" obejmuje sieć alei przydrożnych i zadrzewień (w tym parków wiejskich) w krajobrazie rolniczym środkowej części Pojezierza Iławskiego. Położony jest na terenie gminy Iława i Susz w powiecie Iławskim. W skład obszaru wchodzą liczne otoczone alejami odcinki dróg gruntowych, w szczególności drogi łączące dawne majątki ziemskie w okolicach Kamieńca, Szymbarku i Gardzienia. Do obszaru włączono ponadto aleje w pasach dróg wojewódzkich nr 515, 520 i 521 oraz kilka odcinków dróg powiatowych. Występujące na tym obszarze aleje tworzy głównie lipa drobnolistna Tilia cordata, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, klon zwyczajny Acer platanoides i dąb szypułkowy Quercus robur.

Walory przyrodnicze

Obszar ten stanowi jedną z najważniejszych w kraju ostoi pachnicy dębowej, gatunku priorytetowego wymienionego w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (kod 1084). Ponadto odnotowano tu co najmniej 23 gatunki innych chrząszczy rzadkich w Polsce, w tym podobnie jak pachnica objętych ścisłą ochroną (ciołek matowy Dorcus parallelipipedus, tęgosz rdzawy Elater ferrugineus i kusak Velleius dilatatus). Z zadrzewieniami związane są liczne rzadkie gatunki epifitów, w tym objęte ochroną gatunkową porosty: odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea i mąkla tarniowa Evernia prunastri. Krzaczaste zarośla stanowią miejsca lęgowe "naturowych" gatunków ptaków: gąsiorka Lanius collurio i jarzębatki Sylvia nissoria.

Cel ochrony

Zasadniczym celem ochrony jest zachowanie licznej populacji pachnicy dębowej. Dzięki obszarowej i siedliskowej ochronie tego gatunku możliwe będzie utrzymanie licznych rzadkich gatunków związanych z dziuplastymi drzewami. Aleje Pojezierza Iławskiego mają także duże znaczenie krajobrazowe oraz stanowią niejednokrotnie godne zachowania świadectwo historii.

Istniejące formy ochrony

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego i część A i B (13031,7 ha); siedem pomników przyrody w formie alei.

Bibliografia

Matuszek Mariola, Oleksa Andrzej: Aleje Pojezierza Iławskiego, [w:] Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim: 115-118. Wydawnictwo Mantis: Olsztyn, 2009.
bip.olsztyn.rdos.gov.pl, Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [14.06.2014]