Natura 2000 Jezioro Wukśniki

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Jezioro Wukśniki

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" – przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280036
Powierzchnia 326,17
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) – zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2011 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Jezioro Wukśniki
Obszar Natura 2000 Jezioro Wukśniki
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Jezioro Wukśniki
Obszar Natura 2000 Jezioro Wukśniki
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Jezioro Wukśniki – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski.

Ogólny opis obszaru

Jezioro Wukśniki (pow. 117,1 ha) położone jest w zachodniej części Pojezierza Olsztyńskiego, na terenie gminy Miłakowo w powiecie ostródzkim. Jest to najgłębszy zbiornik Pojezierza Mazurskiego (głębokość maksymalna – 68 m). Jezioro nie ma istotnych dopływów wód powierzchniowych. Odpływ wód następuje ku północnemu zachodowi, do jeziora Mildzie. Krajobraz okolic jeziora jest pagórkowaty; dominują tu łąki i pastwiska. Lasy występują jedynie na południowo-wschodnim brzegu jeziora. Najbliżej położona wieś to Mysłaki. Znajdują się one na granicy obszaru, w odległości 1 km na północ od jeziora.

Walory przyrodnicze

Głównym walorem przyrodniczym jeziora są podwodne łąki ramienicowe z udziałem takich gatunków, jak: ramienica omszona Chara tomentosa, ramienica przeciwstawna Ch. contraria, ramienica krucha Ch. fragilis, krynicznik giętki Nitella flexilis, krynicznica tępa Nitellopsis obtusa.

Na przyległych do jeziora obszarach leśnych stwierdzono niewielkie płaty grądu subatlantyckiego (kod 9160-1), grądu zboczowego (kod 9170-3), niżowego łęgu jesionowo-olszowego (kod 9160-1), źródliskowych lasów olszowych na niżu (kod 91E0-4) oraz łęgu wiązowo-jesionowego (kod 91F0-2).

W jeziorze odnotowano występowanie ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: różanki Rhodeus sericeus (kod 1134) i kozy Cobitis taenia (kod 1149).

Cel ochrony

Podstawowym celem ochrony jest zachowanie bardzo czystego jeziora eutroficznego z doskonale zachowaną fauną reliktowych gatunków bezkręgowców oraz występowaniem "naturowych" gatunków ryb.

Istniejące formy ochrony

Bibliografia

Ciecierska Hanna, Boroń Alicja, Cichocka Maria, Jezioro Wukśniki, [w:] Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn, 2009.
Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [14.06.2014]

Galeria zdjęć