Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280041
Powierzchnia 77,22 ha
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) - zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2011 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim
Obszar Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim
Obszar Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski

Ogólny opis obszaru

OZW "Murawy na Pojezierzu Ełckim" położony jest na Pojezierzu Ełckim, na północ od Ełku, na obszarze wsi Straduny. Mezoregion ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu ukształtowaną podczas ostatniego zlodowacenia. Obszar ten obejmuje 4 pagórki o charakterze kemowym, wraz z otaczającymi je pastwiskami i polami uprawnymi. Pagórki o wysokości kilkunastu metrów, szerokości i długości do 200m są ograniczone stromymi stokami, opadającymi ku równinnym obniżeniom. W całości obszar ten obejmuje działki rolne będące własnością prywatną.

Walory przyrodnicze

Na obszarze tym występuje tylko jeden rodzaj siedliska z Załącznika I DS oraz jeden gatunek z Załącznika II DS. Objęte ochroną siedliskiem są murawy o charakterze kserotermicznym, zaliczone do klasy Festuco-Brometea (kod 6210). Zanotowano tu kilka gatunków rzadkich w skali kraju, np.: zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris, centuria pospolita Centaurium erythrea, goryczka krzyżowa Gentiana cruciata, łyszczec baldachogronowy Gysophila fastigiata, ostrołódka kosmata Oxytropis pilosa, pierwiosnek lekarski Primula veris i koniczyna pagórkowa Trifolium montanum. Obszar ten jest również cenny dla płazów, gadów i owadów zamieszkujących łąki i murawy kserotermiczne. Stwierdzono tu występowanie kumaka nizinnego Bombiba bombina (kod 1188).

Cel ochrony

Zasadniczym celem ochrony jest utrzymanie powierzchni muraw kserotermicznych, które są miejscem występowania wielu rzadkich dla tej części Polski kalcyfilnych gatunków roślin.

Istniejące formy ochrony

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego (49297,2 ha).

Bibliografia

Korniak Tadeusz, Browarski Bogdan: Murawy na Pojezierzu Ełckim. W: Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn 2009, s. 185-187.
bip.olsztyn.rdos.gov.pl, Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [02.06.2014]