Ośrodki subregionalne

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ośrodki subregionalne – jeden z obszarów strategicznej interwencji (OSI) województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z 10 gmin leżących w najbliższym sąsiedztwie administracyjnym dwóch miast: Elbląga i Ełku.

Informacje ogólne

"Ośrodki subregionalne" to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r. OSI odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym będące przedmiotem zainteresowania strategii rozwoju województwa. Dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.

Kryterium wyboru gmin stanowiło położenie w najbliższym sąsiedztwie administracyjnym Elbląga i Ełku. W przypadku pierwszego z miast decydująca była także bliskość drogi krajowej nr 7.

Lokalizacja

Na podstawie przyjętego kryterium do OSI "Ośrodki subregionalne" zaliczono 10 gmin (rys. 1):

Rys. 1. OSI "Ośrodki subregionalne"

Ośrodki subregionalne.jpg

Źródło: Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl [20.04.2014]

Charakterystyka

Na obszarze gmin zaliczonych do OSI "Ośrodki subregionalne" mieszka ponad 17% ludności województwa. Potencjały Elbląga i Ełku wzbudzają zainteresowanie inwestorów zewnętrznych zarówno w zakresie inwestycji w samych miastach, jak i w ich otoczeniu. Oba ośrodki stosunkowo skutecznie zabiegają o fundusze unijne. Ponadto do atutów tego obszaru zaliczyć można:

 • potencjał ludnościowy Elbląga i Ełku
 • dodatnie migracje w obszarze Ełku
 • wysoką aktywność gospodarczą, zwłaszcza w Elblągu
 • wysoką konkurencyjność i potencjał rozwojowy na tle województwa
 • wytworzone relacje społeczno-gospodarcze między Elblągiem i Trójmiastem oraz Ełkiem i północną częścią województwa podlaskiego
 • liczne organizacje pozarządowe w Elblągu
 • wysoką aktywność budownictwa mieszkaniowego w Ełku
 • dość dobrze rozwiniętą funkcję turystyczną w Ełku
 • duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich (głównie Elbląg)
 • dość wysoką aktywność społeczną w Ełku

Wśród słabości wskazać należy:

 • odpływ ludności z obszaru Elbląga
 • relatywnie wysokie bezrobocie
 • dość słabe otoczenie gospodarcze Ełku
 • niższą od średniej wojewódzkiej liczbę organizacji społecznych w Ełku
 • niską aktywność budownictwa mieszkaniowego w Elblągu
 • relatywnie niską aktywność społeczną w Elblągu

Bibliografia

Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl [20.04.2014]
strategia2025.warmia.mazury.pl, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 [20.04.2014]