Olsztyńska Szkoła Wyższa

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Data założenia: październik 1997 r.
Poziom szkoły: uczelnia wyższa
Adres: ul. Bydgoska 33, 11-041 Olsztyn

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego – prywatna uczelnia wyższa w Olsztynie powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 maja 1997 r. Założycielem i pierwszym rektorem był dr. Józef Rusiecki. Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Henryk Kostyra. Uczelnia jest szczególnie związana ze sportem w mieście i regionie. Zabiega o wybitnych zawodników, jest otwarta na potrzeby sportowców.

Olsztyńska Szkoła Wyższa.
Źródło: http://katalog.wm.pl/
Sala gimnastyczna OSW.
Źródło: http://osw.olsztyn.pl/

Historia

Pierwsza inauguracja roku akademickiego na uczelni miała miejsce w październiku 1997 r. Wówczas to otwarto Wydział Pedagogiczny, którego pierwszym sześćdziesięciu studentom indeksy wręczył założyciel oraz pierwszy rektor uczelni, a obecnie jej patron Józef Rusiecki. Starania o powołanie do życia uczelni wyższej rozpoczęły się w 1994 r. Wówczas to przy ul. Bydgoskiej w Olsztynie z inicjatywy Józefa Rusieckiego powstało prywatne autorskie liceum ogólnokształcącego, które do dziś korzysta z bazy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

W 1998 r. uczelnia wzbogaciła się o dwa nowe kierunki: animację turystyki i rekreacji oraz promocję zdrowia. Drugi w historii rok akademicki placówka zainaugurowała z liczbą ok. tysiąca studentów kształcących się zarówno na studiach dziennych, jak i podyplomowych. W 1999 r. roku otwarto dwa kolejne kierunki studiów: wychowanie fizyczne oraz fizjoterapię. Wiązało się to z powołaniem do życia drugiego po Wydziale Pedagogicznym Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.

8 listopada 2000 r. w wypadku samochodowym zginęli założyciel i dotychczasowy rektor uczelni Józef Rusiecki oraz Wiesław Ciczkowski, prorektor. Decyzją Senatu 7 grudnia nowym rektorem wybrany został Witold Tulibacki, natomiast funkcję prorektora objął Stanisław Kawula. Prowadzeniem placówki zajęła się także żona zmarłego założyciela, Helena Rusiecka, oraz jego córka Agnieszka Sawicka.

Rok akademicki 2001/2002 rozpoczęły uroczystości związane z nadaniem uczelni imienia jej założyciela. Powołano także do życia dwie kolejne specjalności: pedagogikę obronną i survival (Wydział Pedagogiczny) oraz odnowę biologiczną z kosmetologią (Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii).

Rok później uczelnia wzbogaciła się o kolejny element struktury. Wydział Zdrowia Publicznego przejął opiekę nad odnową biologiczną z kosmetologią. Równocześnie w jego ramach uruchomiono kosmetologię stosowaną oraz zarządzanie zdrowiem publicznym i rodzinnym. Przełomowym momentem okazał się jednak rok 2004, kiedy to uruchomiono pierwsze w historii uczelni uzupełniające studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne. Rok później doszło natomiast do utworzenia osobnego Wydziału Fizjoterapii. Wówczas też otworzono studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Tego samego roku na terenie uczelni otwarto Centrum Zdrowia i Sportu wyposażone m.in. w nowoczesne pracownie kinezyterapii, fizykoterapii, gabinety masaży, siłownię oraz pierwsze w Olsztynie korty do squasha. Rok później oddano do użytku nowoczesny stadion ze sztuczną murawą, a następnie drugą na terenie uczelni halę sportową, wyposażoną m.in. w kort do tenisa ziemnego.

Gdy wiosną 2004 r. przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej otwarto Centrum Zdrowia i Sportu, jego dyrektorem został Adam Sawicki. Na przełomie lat 2007/2008 rozpoczęto budowę nowoczesnej krytej pływalni, a także nowego budynku uczelnianej biblioteki. Oba obiekty zostały oddane do użytku w październiku 2008 r. Obecnie OWS posiada bardzo dobrą bazę sportową.

Olsztyńska Szkoła Wyższa zabiega o to, by w jej murach studiowali wybitni sportowcy, którzy stają się ikonami uczelni i magnesem przyciągających kolejne rzesze studentów. W OSW studiowali lub studiują tej klasy zawodnicy, co: Joanna Jędrzejczyk, Tomasz Mendelski, Patryk Piasecki, Piotr Hatowski, Adam Seroczyński. OSW ściśle współpracuje ze sportowcami. To tu zawodnicy przeprowadzają badania wydolnościowe, leczą kontuzje, przechodzą rehabilitację, korzystają z obiektów uczelni.

19 marca 2005 r. po raz pierwszy zorganizowano Dzień Patrona, tj. święto uczelni, które odbywa się w dniu imienin Józefa Rusieckiego. W tym dniu przyznawane są też odznaki "Przyjaciela Uczelni". W 2005 r. otrzymał ja Andrzej Gerszberg (ur. 1933) – pedagog, wykładowca, kurator oświaty w Olsztynie.

Struktura

Strukturę uczelni tworzą cztery wydziały:

 • Wydział Fizjoterapii
 • Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 • Wydział Zdrowia Publicznego
 • Wydział Wychowania Fizycznego

Władze

 • Dyrektor Generalny – Założyciel – mgr Helena Rusiecka
 • Zastępca Dyrektora Generalnego Pełnomocnik Założyciela – dr Agnieszka Sawicka
 • Rektor – prof. dr hab. Henryk Kostyra
 • Prorektor – dr hab. Waldemar Żebrowski prof. OSW
 • Sekretarz Uczelni – mgr Ewa Hopfer
 • Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych – dr hab. Danuta Wajsprych prof. OSW
 • Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego – dr Jarosław Marcinkowski
 • Dziekan Wydziału Fizjoterapii – dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna
 • Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego – dr Małgorzata Kuśmierczyk
 • Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu – prezes mgr Adam Sawicki
 • Dyrektor d/s administracyjnych – mgr Jarosław Kulbaba
 • Kwestor – mgr Beata Zastrzeżyńska
 • Dyrektor biblioteki – mgr Elżbieta Budnik

Rektorzy

Rektorzy OSW w latach 1997–2014:

Prorektorzy w latach 2000–2014

Biuro Karier

Na uczelni działa Biuro Karier OSW, które udziela pomocy we wszystkich kwestiach związanych z poszukiwaniem pracy, planowaniem indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, pokonywaniu barier i wykorzystywania możliwości powstających na rynku pracy. Kierownik Biura Karier OSW jest Monika Seredyn-Turowska – doradca zawodowy.

Ciekawostki

"Szkice Humanistyczne" to kwartalnik naukowy OSW. Ukazuje się od 2001 r. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naukowym był prof. Witold Tulibacki. Obecnie opiekę naukową nad kwartalnikiem sprawuje prof. Zbigniew Hull. Wydano już 33 numery czasopisma.

Bibliografia