Stanisław Kawula

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stanisław Kawula

Data i miejsce urodzenia 8 maja 1939 r.
Koniczynka

Stanisław Kawula (ur. 8 maja 1939 r. w Koniczynce) – pedagog, profesor, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1963 r.). Stopień naukowy doktora uzyskał w 1971 r., stopień naukowy doktora habilitowanego w 1975 r., zaś tytuł profesora otrzymał w 1986 r.

Praca

Stanisław Kawula pracował początkowo jako nauczyciel w Liceum Pedagogicznym w Toruniu (1963-1965), a następnie w szkolnictwie wyższym. Sprawował funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1978-1982) oraz funkcję rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (1986-1990). Był profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Gdańskim (1992-1996) i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (od 1999 r.), gdzie kierował Katedrą Pedagogiki Społecznej. Był także prorektorem Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego (2002-2004).

Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych w tym kilkunastu książek, np.: "Studia z pedagogiki społecznej", "Szkoła alternatywna – z teorii i praktyki szkół waldorfskich" (red.), "Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki" (współaut.), "Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Szkice o współczesnym wychowaniu", "Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy" (red.), "Pomocniczość i wsparcie. Kategorie pedagogiki społecznej".

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Stanisław Kawula był wiceprezesem Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (1988-1992), członkiem Senatu UWM I kadencji. Należał ponadto do Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. W latach 1982-1988 i 1999-2002 (ponownie od 2004 r.) wchodził w skład Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Olsztyńskiego Forum Naukowego oraz Kapituły Medalu "Benemerentii Universitati Nostrae". Za swoją działalność został odznaczony i nagrodzony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki I stopnia.

Bibliografia

Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Maria Fafińska, Zofia Gawinek, Danuta Jemiołkowska, Barbara Stolarczyk (oprac.), Olsztyn 2004, s. 61.

Zobacz też

pl.wikipedia.org [22.12.2013]
google.pl [22.12.2013]