Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

OPN-T logo.jpeg
Logo Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Przedmiot działalności: wsparcie dla firm funkcjonujących w regionie.
Adres: ul. Wł. Trylińskiego 2

10-683 Olsztyn,

E-mail: sekretariat@opnt.olsztyn.pl
Telefon: 48 (89) 612 05 00
Strona internetowa: www.opnt.olsztyn.pl

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny (OPN-T) – miejsce wspierania innowacji i rozwoju przedsiębiorstw, zarówno tych o ugruntowanej pozycji, jak i nowo utworzonych [1].

Siedziba OPN-T.
Źródło: www.paiz.gov.pl

Informacje ogólne

Park technologiczny (także park naukowo-technologiczny, technopark) to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi, a przedsiębiorcami. Na ich terenie znajdują się zazwyczaj inkubatory technologiczne [2].
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny został oficjalnie otwarty 6 listopada 2013 r. Są w nim zlokalizowane firmy z różnych branż, wśród nich wyróżnić można między innymi sektor ICT, biotechnologiczny oraz spożywczy, a także firmy zajmujące się specjalistycznymi dziedzinami naukowo-technologicznymi jak geomatyka i geofizyka (badania w zakresie jonosfery).

OPN-T składa się z trzech funkcjonalnych części[3]:

 • Centrum Technologicznego – to miejsce przeznaczone dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku. W jego skład wchodzą trzy budynki. Pierwszy to budynek biurowo-konferencyjny (BK) stanowiący siedzibę Zarządu OPN-T. Budynek ten pełni również funkcję konferencyjną, szkoleniową i ekspozycyjną. Tutaj też ulokowane są firmy świadczące usługi okołobiznesowe (księgowe, w zakresie promocji, szkoleniowe, doradcze, prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe i inne). W budynku tym znajduje się również zaplecze socjalne służące obsłudze lokatorów, pracowników i gości Parku, a także uczestników konferencji w zakresie przygotowania i podawania posiłków. Dwa budynki biurowe (B2, B3), stanowią siedzibę przedsiębiorstw istniejących na rynku od wielu lat. Firmy te, będące głównym źródłem rozwoju gospodarczego, zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, mają możliwość dalszego rozwijania swojej działalność, m.in. dzięki korzystaniu z infrastruktury OPN-T.
 • Inkubatora Przedsiębiorczości – utworzonego z myślą o początkujących firmach, skoncentrowanych zwłaszcza na rozwoju innowacyjnych produktów i technologii. W inkubatorze przedsiębiorstwa mogą liczyć na wszechstronną pomoc w prowadzeniu biznesu, począwszy od wyposażenia biura, a skończywszy na profesjonalnym doradztwie biznesowym. Dlatego też jego ofertą powinny być zainteresowane przede wszystkim osoby planujące otworzyć własną działalność gospodarczą (w tym także absolwenci szkół wyższych).
 • Centrum Transferu Technologii – składającego się z dwóch obiektów biurowo-laboratoryjnych. W jednym z nich znajdują się laboratoria chemiczne, molekularne i technologiczne oraz Centrum propagacji fal radiowych w jonosferze i Centrum satelitarnego pozycjonowana i nawigacji. W drugim budynku są pomieszczenia laboratoryjne, biurowe, 20-osobowa sala konferencyjna oraz pokoje spotkań biznesowych. Pracownicy naukowi i studenci mogą tu przeprowadzać badania, doświadczenia i eksperymenty w celu tworzenia nowoczesnych i innowacyjnych technologii i produktów.

Wszystkim lokatorom Park oferuje m.in:

 • udostępnienie sal konferencyjnych, pokoi spotkań biznesowych oraz sprzętu audio-wizualnego
 • udostępnienie powierzchni wspólnej, np. w celach wystawowych, promocyjnych
 • udostępnienie linii telefonicznej oraz sieci internetowej
 • dostęp do serwerowni
 • dostęp do usług około biznesowych (księgowych, szkoleniowych, pomoc w działaniach promocyjnych, doradztwo prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe i inne) świadczonych przez firmy ulokowane na terenie OPN-T
 • dostęp do międzynarodowych baz ofert i zapytań technologicznych
 • bliskość instytucji wsparcia finansowego
 • pierwszeństwo korzystania ze szkoleń organizowanych przez OPN-T.

Według stanu na czerwiec 2014 r. w OPN-T działa 47 firm zlokalizowanych we wszystkich sześciu budynkach Parku.[4].

Rada Naukowa

Rada Naukowa Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego została powołana Zarządzeniem nr 65 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 lutego 2013 r. w celu zapewnienia udziału środowiska gospodarczego oraz przedstawicieli wyższych uczelni w działaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii o znaczeniu regionalnym. Rada jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele olsztyńskich wyższych uczelni. Imienny skład Rady:

Dane kontaktowe

ul. Władysława Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn
tel.:+48 (89) 612 05 00
fax:+48 (89) 612 05 12
e-mail: sekretariat@opnt.olsztyn.pl

Przypisy

Bibliografia

Park technologiczny, pl.wikipedia.org [04.08.2014]
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny [4.08.2014]
parktechnologiczny.olsztyn.eu [04.08.2014]
opnt.olsztyn.pl [04.08.2014]