Parafia prawosławna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kętrzynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Parafia prawosławna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kętrzynie

Wnętrze cerkwi. Fot. Wiaczesław Perek. Źródło: cerkiew.pl [19.12.2013]
Wnętrze cerkwi.
Fot. Wiaczesław Perek. Źródło: cerkiew.pl [19.12.2013]
Siedziba Kętrzyn
Adres ul. Bolesława Limanowskiego 9, 11-400 Kętrzyn
Data powołania 1951 r.
Wyznanie prawosławne
Kościół Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Diecezja białostocko-gdańska
Dekanat Olsztyn
Cerkiew cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
Wspomnienie liturgiczne 8/21 września

Parafia prawosławna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kętrzynie – prawosławna parafia leżąca w dekanacie Olsztyn, należącym do diecezji białostocko-gdańskiej. Erygowana w 1951 r. Mieści się przy ul. Limanowskiego 9 w Kętrzynie.

Historia parafii

Po II wojnie światowej do Kętrzyna przybyli pierwsi wyznawcy prawosławia. Ich liczba zwiększyła się po Akcji "Wisła".

Zanim powstała parafia, wierni dojeżdżali na nabożeństwa do Giżycka. Od 1949 r. ks. Anatol Bondar odprawiał w Pudwągach, w domu Eustachiusza Komorowskiego, pierwsze prawosławne nabożeństwa. On również starał się o otwarcie parafii w Kętrzynie. Wyznawcy prawosławia przy pomocy Aleksego Juszczuka uzyskali kaplicę poewangelicką przy ul. Limanowskiego 9. Do dziś znajduje się tutaj cerkiew pw. Narodzenia NMP w Kętrzynie. Parafię erygowano w 1951 r. Pierwszym proboszczem parafii prawosławnej w Kętrzynie był Aleksy Uszakow. W tym czasie zorganizowano tutaj chór, któremu przewodniczył diakon Mikołaj Potapczuk.

W latach 1953–1955 parafia przeżywała kryzys finansowy. Po krótkim okresie stabilizacji, w latach 1956–1958, ok. połowa wiernych powróciła na tereny Białorusi i Ukrainy.

W II poł. XX w. ks. prob. Czyżewski sprawował posługę duszpasterską wiernym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, jak i Kościoła obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Msze odbywały się wówczas w: Kruklankach, Orłowie, Gołdapi i Sątopy-Samulewo.

Ksiądz Czyżewski wraz z parafianami organizował w świetlicach miejskich spotkania i zabawy z repertuarem ukraińskim, a dla wiernych parafii pielgrzymki do miejsc świętych w Polsce i na Ukrainie. Duszpasterze parafii kętrzyńskiej prowadzą katechizację dzieci i młodzieży. Lekcje religii odbywają się w świetlicy parafialnej.

Obecnie (2013) parafia liczy ok. 300 osób z Kętrzyna i okolic.

Duchowni parafii

Wykaz proboszczów:

  • ks. Aleksy Uszakow (1951–1953)
  • ks. Jerzy Klinger (1953–1955)
  • ks. Witalis Czyżewski (1955–2013)

Zobacz też

Cerkiew.pl
Diecezja białostocko-gdańska

Bibliografia

Dudra Stefan, Kościół prawosławny na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, cz. I, Cerkiewny Wiestnik 2005, nr 1.
Kalendarz Prawosławny 2013.
Nestoruk Piotr, Kształtowanie się struktury Kościoła prawosławnego na terenie dekanatu olsztyńskiego, Warszawa 2004.
Sosna Grzegorz, Troc-Sosna Antonina, Hierarchia i kler Kościoła prawosławnego w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej w XIX–XXI wieku, Ryboły 2012.