Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Orzechowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Orzechowie

Siedziba Pluski
Adres ul. Pluski, ul. Jeziorna 99, 11-034 Stawiguda
Data powołania 1 lipca 1991 r.
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Archidiecezja warmińska
Dekanat Olsztynek
Kościół kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Orzechowie
www.orzechowo.wiara.pl

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Orzechowie – rzymskokatolicka parafia leżąca w dekanacie Olsztynek należącym do archidiecezji warmińskiej. Kościół parafialny znajduje się w Orzechowie. Od 2012 r. proboszczem parafii jest ks. Michał Świątecki.

Historia parafii

Wieś powstała około 1575 roku w dobrach kapituły warmińskiej. Założono ją jako osadę młyńską, zasiedloną przez Polaków. Początkowo należała do parafii w Gryźlinach. Na początku XX wieku założono cmentarz katolicki. W roku 1910 z inicjatywy ks. proboszcza Kierszpowskiego wybudowano kościół katolicki pod wezwaniem Jana Chrzciciela. 12 lipca 1913 roku świątynię konsekrował biskup Edward Hermann. Prawa parafialne Orzechowo otrzymało 4 października 1912 roku, jednak po 1945 roku ponownie wróciło pod zarząd parafii w Gryźlinach.

Wieś uległa wyludnieniu w okresie PRL w latach 70-tych, na skutek działań pobliskiego ośrodka wypoczynkowego Urzędu Rady Ministrów w Łańsku. Ówczesne władze państwowe i PZPR dążyły do likwidacji wioski i przejęcia gruntów z przeznaczeniem m.in. na tereny łowieckie. Na terenie parafii znajdują się dwa kościoły filialne. Jednym z nich jest XVIII-wieczny kościół filialny w Kurkach pw. św. Maksymiliana Kolbego, który został wykupiony od gminy ewangelickiej. W 1991 roku biskup Edmund Piszcz reaktywował w Orzechowie samodzielną parafię. Jednak za siedzibę parafii ze względu na wyludnienie wsi Orzechowo została decyzją biskupa obrana wieś Pluski, położona 6,5 km od Orzechowa. W tym czasie w Pluskach funkcjonowała kaplica filialna pw. św. Michała, która mieściła się w budynku dawnej Szkoły Polskiej. Staraniem proboszcza Norberta Bujanowskiego wzniesiono przy niej kościół i plebanię.

Duchowni parafii

Zobacz:

  • Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2003.
  • Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945–1992), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2006.

Filie parafii

  • kościół filialny w Pluskach
  • kościół filialny w Kurkach

Zobacz też

Archidiecezja Warmińska

Bibliografia

Kościoły i kaplice Archidiecezji Warmińskiej, red. Bronisław Magdziarz, Olsztyn 1999.
Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2003.
Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945–1992), Andrzej Kopiczko, Olsztyn 2006.
bp Julian Wojtkowski, Parafie utworzone w dziesięcioleciu Archidiecezji Warmińskiej 1992–2002, Studia Warmińskie XL, 2003 [06.10.2014]
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Orzechowie] [26.10.2014]