Paweł Snopek

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Paweł Snopek

Data i miejsce urodzenia ok. 1480 r.
Jeziorany
Data i miejsce śmierci 22 lutego 1554 r.
Frombork

Paweł Snopek (ur. ok. 1480 r. w Jezioranach – zm. 22 lutego 1554 r. we Fromborku) – sekretarz biskupów warmińskich, kanonik dobromiejski i fromborski, humanista, mecenas.

Życiorys

Urodził się najprawdopodobniej po 1480 r. w rodzinie Mikołaja i Anny. W dokumentach niemieckich zapisywany jako Paul Schnopke von Seeburg. Zmarł we Fromborku i tam też został pochowany.

Szkoła i wykształcenie

Podstawowe wykształcenie zdobył w Jezioranach.

Praca

Od 1512 r. przebywał na dworze biskupa Fabiana Luzjańskiego. Początkowo był jego kapelanem. Około 1514 r. został sekretarzem biskupim, a w 1522 r. ekonomem dominium. Dzięki Maurycemu Ferberowi w 1524 r. otrzymał kanonię w Dobrym Mieście, a po pięciu latach – funkcję prepozyta kapituły kolegiackiej (w okresie od 3 lipca 1528 do śmierci). W tym czasie pełnił również obowiązki proboszcza parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie i brał udział w rozstrzyganiu najistotniejszych problemów biskupstwa. 20 stycznia 1536 roku został kanonikiem fromborskiej kapituły katedralnej. Objął wówczas to stanowisko po śmierci Jana Konopackiego. Jednak już w grudniu 1538 r. jego prebendę oddano w ręce Aleksandra Suchtena. Zachował jednak funkcję prepozyta dobromiejskiego.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

W 1528 r. pracował przy opracowaniu jednolitej ordynacji krajowej dla Warmii i Prus Książęcych. W 1533 r. spisał Ratio economi mense episcopalis Warmiensis, która jest uznawana za najstarszą księgę rachunkową biskupstwa warmińskiego.
W okresie, kiedy przebywał we Fromborku rozwijał swoje zainteresowania humanisty i mecenasa sztuki. Najprawdopodobniej tworzył wiersze. Miał prywatny bogaty zbiór książek. Całą swoją bibliotekę zapisał w testamencie kapitule kolegiackiej w Dobrym Mieście.

Ciekawostki

Przyjaźnił się z kanonikiem i cenionym poetą łacińskim pochodzącym z Lidzbarka WarmińskiegoEustachym Knobelsdorfem oraz holenderskim humanistą – Wilhelmem Gnapheusem, nauczycielem i rektorem w Gimnazjum Elbląskim. Był tez bliskim współpracownikiem biskupa Jana Dantyszka.

Bibliografia

Kopiczko Andrzej, Kanonicy dobromiejscy 1521–1771, W: Słownik Biograficzny Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście, Olsztyn 1999, s. 103.
Nicolaus Copernicus Gesamtausgabe: Documenta copernicana. t. 1, Briefe. Texte und Übersetzungen. t. 2, Urkunden, Akten und Nachrichten. Texte und Übersetzungen, Berlin 1996, s. 129.
Przeracki Jerzy, Sławni obywatele Dobrego Miasta, "Rocznik Dobromiejski", T. 4 (2010) [wyd. 2011], s. 209-210.
Przeracki Jerzy, Piotr Andrzej Kolberg (1657–1727), "Rocznik Dobromiejski", T. 5 (2011) [wyd. 2014], s. 167.