Piskajny

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Piskajny

Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat elbląski
Gmina Godkowo
Liczba ludności (2010) 51
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Piskajny
Piskajny
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Piskajny
Piskajny
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Piskajny (niem. Peiskam) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Godkowo. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa elbląskiego. Miejscowość w 2010 roku liczyła 51 mieszkańców. Funkcję sołtysa sprawuje Beata Babiak.

Położenie

Wieś położona jest w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na obszarze Wysoczyzny Elbląskiej, 4 km na północny wschód od Godkowa.

Dzieje miejscowości

Pierwsza wzmianka dotycząca wsi – zwanej wówczas Paskayn – pochodzi z 1335 roku, kiedy to wielki mistrz Luter z Brunszwiku przekazał Prusowi Gedike czwartą część osady. Gedike otrzymał również pozwolenie na budowę młyna. W 1354 r. Piskajny przeszły na prawie chełmińskim w posiadanie Prusa Gerko i jego prawnych dziedziców. Prawdopodobnie w XVI wieku Piskajny stały się własnością Hansa von Lackena. W 1580 r. kolejny dziedzic – Georg von Lacken – sprzedał miejscowy młyn rodzinie zu Dohna z Markowa, a w 1600 roku zdecydował się także na sprzedaż 9 łanów ziemi. W 1701 roku majątek w Piskajnach i w Swędkowie sprzedano Dohnom z Gładysz, którzy gospodarzyli w dobrach do 1945 roku. W 1875 roku wieś była zamieszkana przez 152 osoby. W 1925 roku liczba mieszkańców wsi wzrosła do 247 osób – 229 ewangelików i 6 katolików.

W 1939 roku Piskajny i Swędkowo liczyły łącznie 202 mieszkańców. We wsi działała jednoklasowa szkoła. Zarządcą folwarku był Heinrich Kammer. Do największych gospodarzy zaliczali się wówczas: Karl Mollmann, Kurt Gand, Gustaw Masuhr, Karl Zander, Emil Madsack. Od 1933 do 1945 roku wójtem wsi był Otto Thim. W czasie II wojny światowej w Piskajnach pracowali robotnicy przymusowi, między innymi z Polski.

Wieś przetrwała II wojnę światową bez większych zniszczeń. W drugiej połowie 1945 roku zaczęli do niej napływać pierwsi Polacy, w większości pochodzący z Lubelszczyzny. Zajęcia w poniemieckiej szkole rozpoczęły się w 1946 roku. Na obszarze dawnego folwarku założono spółdzielnię produkcyjną.

Religia

Wieś znajduje się na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Wilczętach.

Zabytki

  • budynek dawnej niemieckiej szkoły – obecnie własność prywatna
  • pozostałości zabudowań dawnego folwarku: dom z pruskiego muru, obora i stodoła

Przypisy

Bibliografia

Mieczkowski Krzysztof, Tomaszewski Marian, Rowerem po krainie Kanału Elbląskiego. Przewodnik po szlakach rowerowych, Elbląg 2012.
Pasłęk. Z dziejów miasta i okolic 1297-1997, red. Józef Włodarski, Pasłęk 1997.
Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Godkowo na lata 2013-2020 [05.05.2014]
Bank Danych Lokalnych GUS [05.05.2014]
Lech Słodownik, Piskajmy, glospasleka.pl [05.05.2014]