Pomnik przyrody "Aleja Napoleona"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Pomnik przyrody "Aleja Napoleona"

Nr ewidencyjny 234
Rok powołania 1957
Dok. pow. Orzec. Nr Lb-234/57 Prez. WRN w Olsztynie
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Pomnik przyrody "Aleja Napoleona"
Pomnik przyrody "Aleja Napoleona"
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Pomnik przyrody "Aleja Napoleona"
Pomnik przyrody "Aleja Napoleona"
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Pomnik przyrody "Aleja Napoleona" – zgrupowanie około 100 sosen rosnących wzdłuż drogi gruntowej wiodącej z Szymbarka w kierunku północnym do szosy IławaSusz; obwody drzew wynoszą od 50 do 380 cm, wysokość od 10 do 25 m.

Zobacz też

bip.olsztyn.rdos.gov.pl, Rejestr pomników przyrody w województwie warmińsko-mazurskim [28.06.2014]

Bibliografia

Poznajemy Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Giżycko 2011.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie [28.06.2014]