Posady

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Posady

Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat braniewski
Gmina Pieniężno
Liczba ludności (2010) 46
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Posady
Posady
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Posady
Posady
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Posady (niem. Palten) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Pieniężno. W 2010 roku liczyła 46 mieszkańców. W skład sołectwa wchodzą wsie: Posady, Kiersiny. Funkcję sołtysa sprawuje Jan Chodań[1].

Położenie

Wieś położona jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, około 11 km na północ od Pieniężna.

Dzieje miejscowości

Wieś lokowana była 4 czerwca 1284 roku jako drobna własność. W XVIII wieku Posady funkcjonowały jako wieś na prawie chełmińskim. W 1783 roku w Posadach było 12 gospodarstw, a w 1820 roku w 6 gospodarstwach mieszkało 76 osób[2].

Po II wojnie światowej Posady były częścią gminy Wola Lipowska, którą włączono do powiatu braniewskiego w 1946 roku. Po reformie administracyjnej w 1954 roku istniejące do tej pory gminy zastąpiono gromadami[3]. Posady stały się częścią gromady Wola Lipowska, którą zlikwidowano w 1968 roku, a jej tereny włączono do gromady Pieniężno. W 1972 roku dokonano kolejnej reformy administracyjnej, która przywracała podział państwa na gminy[4]. Na mocy uchwały z 1972 roku[5] obszar sołectwa Posady wszedł w skład gminy Pieniężno. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa elbląskiego[6].

Zabytki

Przypisy

  1. BIP Urzędu Gminy Pieniężno
  2. Braniewo. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1973.
  3. Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
  4. Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
  5. Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim.
  6. Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]


Bibliografia

Dz.U. 1954, nr 43, poz. 191, Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl[10.02.2015]
Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, Olsztyn 1972.
Braniewo. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1973.
Bank Danych Lokalnych GUS [09.02.2015]
BIP Urzędu Gminy Pieniężno [09.02.2015]
wrota.warmia.mazury.pl [09.02.2015]