Produkcja mebli

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Produkcja mebli – gałąź przemysłu sklasyfikowana w sekcji C, dział 31 Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W 2012 r. w województwie warmińsko-mazurskim produkcja sprzedana mebli stanowiła około 10% w odniesieniu do produkcji sprzedanej ogółem.

Ogólna charakterystyka

Na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności przyjętej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do tej grupy klasyfikacji zalicza się między innymi:

  • produkcję mebli biurowych i sklepowych
  • produkcję mebli kuchennych
  • produkcje materaców
  • produkcję pozostałych mebli (np. sofy, kanapy, krzesła, łóżka, meble ogrodowe, tapicerowanie, malowanie mebli, meble do sypialni i pokoi wypoczynkowych itp.)

Znaczenie dla regionu

W 2005 r. wartość sprzedana przemysłu meblarskiego wyniosła 2 167,4 mln złotych, natomiast w 2010 r. wartość ta wzrosła o ponad 4%, do poziomu 2 262,7 mln złotych. W 2011 r. odnotowano wzrost wartości sprzedanej o około 15% w stosunku do roku poprzedniego, która wyniosła 2 604,1 mln złotych. Natomiast w 2012 r. produkcja mebli sprzedanych osiągnęła poziom 2 600,4 mln złotych, co stanowiło spadek o około 0,1% w stosunku do roku poprzedniego.
Produkcja mebli stanowiła w 2005 r. około 15% w strukturze ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu Warmii i Mazur. Natomiast w 2010 r. udział ten wynosił blisko 11%. Spadek ten wynikał w głównej mierze z większej dynamiki wzrostu wartości produkcji sprzedanej ogółem niż w przypadku produkcji mebli. Natomiast w 2012 r. porównywany wskaźnik udziału wyniósł około 10%.
Do wiodących przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji mebli zaliczyć można między innymi:

Bibliografia

klasyfikacje.gofin.pl [18.06.2014]
olsztyn.stat.gov.pl [18.06.2014]