Protowo

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Protowo

Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat elbląski
Gmina Rychliki
Liczba ludności (2010) 206
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Protowo
Protowo
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Protowo
Protowo
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Protowo (niem. Prothen) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Rychliki. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa elbląskiego. Wieś w 2010 roku liczyła 206 mieszkańców[1]. Obecnie funkcję sołtysa sprawuje Elżbieta Skowrońska.

Położenie

Wieś położona jest w północno–zachodniej części województwa warmińsko–mazurskiego, na obszarze Wysoczyzny Elbląskiej.

Dzieje miejscowości

Nazwa miejscowości pojawiała się początkowo w różnych wersjach: Prowothine, Procotheyn, Prowotheyn i Probotheyn. Geneza nazwy może być związana ze słowem Provota, którym określano płynącą w pobliżu strugę. Prawdopodobnie na początku Protowo stanowiło scalone dobra należące do jednej osoby – Prusa o imieniu Jonyke. Wzmianka na temat miejscowości występującej w takiej właśnie postaci pojawiła się w 1299 roku. Jednak po roku 1323 dobra zostały podzielone. Nazwa Prowothine została użyta w dokumencie lokacyjnym wydanym w Dzierzgoniu 24 października 1306 roku. Wystawcą przywileju był mistrz Zakonu KrzyżackiegoSieghard von Schwarzenburg. Jego odbiorcą był Prus Joniko i jego spadkobiercy. Zgodnie z zapisem otrzymywał 34 łany na polu Protowo, rozciągającym się od rzeki Dzierzgoń w kierunku dóbr w Kołtynianach. Joniko zobowiązany był do świadczeń na rzecz komturii w Dzierzgoniu. Do roku 1427 Protowo było prawdopodobnie wioską wolnych Prusów, później zaś dobrami lennymi. Kolejna informacja dotycząca miejscowości pochodzi dopiero z 1631 roku. Zmarł wówczas kanclerz Merten von Wallenrodt, który był dotychczasowym dziedzicem na Protowie. Jego następca - Achacy von Wallenrodt - przekazał majątek w posagu Sebastianie von Reibnitz, która była żoną wspomnianego Mertena von Wallenrodta. Według danych z 1785 roku Protowo składało się z dóbr szlacheckich, folwarku. W skład majątku wchodziła również wieś, licząca wówczas 10 domów, należących do Jankowa. W 1939 roku Jankowo wraz z Sójkami, Świdami i Protowem miało 441 mieszkańców.

Religia

Wieś znajduje się na terenie parafii greckokatolickiej w Pasłęku.

Bibliografia

Pasłęk. Z dziejów miasta i okolic 1297-1997, red. Józef Włodarski, Pasłęk 1997.
Strona Gminy Rychliki [12.11.2013]
Bank Danych Lokalnych GUS [12.11.2013]

Przypisy

  1. łącznie Sójki i Protowo