Przedszkole w Waplewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Przedszkole w Waplewie

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: przedszkolny
Podtyp szkoły: przedszkole
Adres: Waplewo 15, 11-015 Olsztynek

Przedszkole w Waplewie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie, do którego należy ponadto szkoła podstawowa. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Krzysztof Szot.

Działalność

Placówka prowadzi nabór dzieci w wieku od 3 lat do 5 lat oraz do grupy "0". Oferuje im opiekę logopedyczną, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i naukę języka angielskiego. Część zajęć odbywa się w sali gimnastycznej i pracowni komputerowej. Przedszkole organizuje dla dzieci wyjazdy do kina, teatru lalek, do "Małpiego Gaju", Wioski Garncarskiej, Nidzicy, Olsztyna itp. Cyklicznie obchodzi się w przedszkolu: choinkę, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Wiosny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dni Rodziny.

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 – 16.00. Jego ramowy rozkład dnia obejmuje:

 • 6.30 – 7.30: Schodzenie się dzieci do przedszkola; Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne); Zabawy integracyjne.
 • 7.30 – 8.15: Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę, logopedyczne). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci; Praca indywidualna z dziećmi. Zabawa ruchowa (poranna).
 • 8.15 – 8.30: Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczno-porządkowe.
 • 8.30 – 9.00: Śniadanie.
 • 9.00 – 10.00: Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 • 10.00 – 11.00: Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, spacery, zabawy ruchowe na powietrzu.
 • 11.00 – 11.15: Czytanie dzieciom książek – realizacja Programu "Czytające przedszkole".
 • 11.15 – 11.30: Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczno-porządkowe.
 • 11.30 – 12.00: Obiad; Rozchodzenie się i odjazd dzieci przebywających w przedszkolu 5 godzin.
 • 12.00 – 13.00: Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek), słuchanie muzyki relaksacyjnej.
 • 13.00 – 13.45: Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw.
 • 13.45 – 14.00: Przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczno-porządkowe.
 • 14.00 – 14.15: Podwieczorek.
 • 14.15 – 15.00: Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
 • 15.00 – 16.00: Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne – rozchodzenie się dzieci.

Przedszkole przeprowadza co roku zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które chcą rozpocząć w nim edukację. W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami mogą spędzić 3 godziny dziennie na terenie przedszkola. W tym czasie mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, wspólnych zabawach integracyjnych. W ten sposób dzieci i rodzice poznają placówkę, nauczycielki, kolegów i koleżanki. Mogą również uczestniczyć w Dniach Otwartych oraz Festynie Rodzinnym organizowanym przez przedszkole.

Metody, z jakich korzysta kadra pedagogiczna, wychowując i nauczając przedszkolaki, to:

 • metoda Weroniki Sherborne
 • kinezjologia edukacyjna wg metod Paula Dennisona
 • metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz – stosowana w pracy z sześciolatkami
 • zabawy muzyczno-relaksacyjne metodą Orffa – Labana
 • elementy pedagogiki zabawy
 • elementy zabaw według E. Wagner
 • zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

Cele i zadania

Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Osiągnięcia

Jednym z ważniejszych działań przedszkola podejmowanych w pracy z dziećmi jest ekologia:

 • W roku szkolnym 2008/2009 placówka uczestniczyła w programie "Przyjaciele Natury" organizowanym przez Firmę Tymbark oraz Fundację "Nasza Ziemia". Przedszkole otrzymało certyfikat "Przyjaciel Natury".
 • W roku szkolnym 2009/2010 przedszkole zrealizowało program "Kubusiowi Przyjaciele Natury", za który otrzymało certyfikat oraz dodatkowe materiały edukacyjne.

Ciekawostki

Przedszkolaki brały udział w "Wielkim Balu Księżniczek Disneya" organizowanym przez miesięczniki "Księżniczka" i "Disney", na który wszystkie dzieci się przebrały w postaci z baje Disneya. Odbyło się w czasie balu wiele atrakcyjnych zabaw, m.in. “Latający dywan”, "Kto potrafi przejść pod tyczką”, taniec z hula-hop, taniec w krainie morskiej, prezentacja papierowych sukienek i koron wykonanych przez dzieci.

Bibliografia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie[15.11.2014]
Szkolnictwo[15.11.2014]