Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie

Budynek placówki, źródło: www.zspwaplewo.edupage.org
Budynek placówki, źródło: www.zspwaplewo.edupage.org
Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: przedszkolny, podstawowy
Podtyp szkoły: przedszkole, szkoła podstawowa
Adres: Waplewo 15, 11-015 Olsztynek


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Piotr Kolek.

Historia

W VIII w. powstała w Waplewie pierwsza szkoła na poziomie szkoły podstawowej. Dołączono do nie w XX w. przedszkole i stworzono z tych dwóch placówek Zespół.

W 2013 r. w Zespole funkcjonowało 7 oddziałów, w których naukę pobierało 121 uczniów (50 dziewcząt i 71 chłopców). Pracowało w nim wówczas 15 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia placówka plasowała się na następujących miejscach:

Działalność

W skład Zespołu wchodzą:

Placówka, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dzieci, oferuje:

  • pełne poczucie bezpieczeństwa
  • rozwijanie zdolności i umiejętności
  • wysoki poziom zajęć dydaktycznych
  • różnorodne formy pracy z dziećmi
  • szeroki zakres działań pozalekcyjnych
  • pomoc pedagoga oraz szkolnego
  • bezpieczeństwo uczniów

Zespół przyjmuje do szkoły podstawowej uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w niej, tak jak w całej Polsce, jest nakazana przepisami i składa się z etapu wczesnoszkolnego obejmującego klasy I-III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV-VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zespół prowadzi też przedszkole, do którego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat.

Cele i zadania

Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Bibliografia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie[15.11.2014]
szkolnictwo.pl[15.11.2014]
eduranking.pl[15.11.2014]