Szkoła Podstawowa w Waplewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Waplewie

Data założenia: XVIII w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Waplewo 15, 11-015 Olsztynek

Szkoła Podstawowa w Waplewie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Waplewie, wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie, do którego należy jeszcze przedszkole. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Piotr Kolek.

Historia

Szkoła została założona w pierwszej połowie XVIII w. Murowany gmach wybudowany został w XIX w. W 1902 r. pożar zniszczył całkowicie budynek. Odbudowano go w dwa lata później. Szkoła mieści się w nim do czasów obecnych. Funkcjonuje wraz z przedszkolem, tworząc Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie.

Działalność

Grono pedagogiczne szkoły:

 • tworzy uczniom przyjazną atmosferę
 • sprzyja ich wszechstronnemu rozwojowi
 • zapewnia poczucie bezpieczeństwa
 • uczy pozytywnego myślenia i twórczego działania
 • stosuje różnorodne aktywne metody i formy pracy
 • pracują indywidualnie z uczniem zdolnym i mającym problemy w nauce
 • organizuje różnorodne konkursy szkolne i międzyszkolne

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Zapewnia uczniom:

 • kompetentnych nauczycieli i wychowawców
 • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
 • poszanowanie praw ucznia
 • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji
 • możliwość poznawania regionu i kraju

Bibliografia

ZS Waplewo[15.11.2014]
szkolnictwopl [15.11.2014]