Rezerwat Osiek II

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rezerwat przyrody Osiek II

Rodzaj rezerwatu torfowiskowy
Państwo  Polska
Data utworzenia 1970
Powierzchnia 43,60 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Osiek II
Rezerwat przyrody Osiek II
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Osiek II
Rezerwat przyrody Osiek II
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Rezerwat przyrody Osiek II – rezerwat przyrody utworzony w 1970 roku (MP nr 2, poz. 8), położony na terenie gminy Wilczęta, w pobliżu wsi Stępniewo, w Nadleśnictwie Młynary. Obiekt zajmuje powierzchnię 43,60 ha i został powołany w celu zachowania torfowiska z bogatym stanowiskiem maliny moroszki.

O rezerwacie

Fizjogeografia terenu i szata roślinna

Teren rezerwatu stanowi płaski fragment moreny dennej z warstwą gleb torfowo-murszowych o różnej miąższości na iłach zastoiskowych. W wyniku zarośnięcia bezodpływowego, dystroficznego jeziora powstało tu torfowisko wysokie z fragmentami torfowiska przejściowego. Porasta je bór wilgotny i bór bagienny w wieku 100-130 lat.

Rośliny

Drzewostan rezerwatu tworzy sosna zwyczajna z domieszką brzozy omszonej, świerka pospolitego. W runie występuje malina moroszka, modrzewnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna, bażyna czarna, bagno zwyczajne, wełnianka pochwowata, żurawina błotna, borówka bagienna oraz mchy torfowce.

Bibliografia

Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L., Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, 1999.

Zobacz też

Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [12.10.2014]
Rezerwat przyrody Osiek II, pl.wikipedia.org [12.10.2014]

Galeria zdjęć