Rezerwat Struga Żytkiejmska

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rezerwat przyrody Struga Żytkiejmska

Rodzaj rezerwatu leśny
Państwo  Polska
Data utworzenia 1982
Powierzchnia 471,04 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Struga Żytkiejmska
Rezerwat przyrody Struga Żytkiejmska
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Struga Żytkiejmska
Rezerwat przyrody Struga Żytkiejmska
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Rezerwat przyrody Struga Żytkiejmska – rezerwat przyrody utworzony w 1982 r. (MP nr 25, poz. 234) w celu zachowania fragmentu Puszczy Rominckiej ze stanowiskami rzadkich gatunków flory i fauny. Znajduje się we wschodniej części puszczy, na terenie Nadleśnictwa Gołdap, w gminie Dubeninki. Powierzchnia rezerwatu wynosi 471,04 ha, z czego 91,3 ha przypada na torfowiska zlokalizowane w dolinie Żytkiejmskiej Strugi.

O rezerwacie

Fizjogeografia terenu i szata roślinna

Obszar objęty ochroną przedstawia typowy krajobraz morenowy, charakteryzujący stosunki geomorfologiczne północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Teren odznacza się urozmaiconą rzeźbą, wynikającą z przeplatania się na tym terenie licznych wzgórz i obniżeń (dolin morenowych). Różnice wysokości pomiędzy wierzchołkami wzniesień a obniżeniami są znaczne i dochodzą do 22-25 m.
Siedliska mineralne rezerwatu porasta w większości bór mieszany trzcinnikowo-świerkowy, zaliczany do zespołu Calamgrosito-Piceetum. Obok starodrzewu występują miejscami młodniki z odnowień zrębów zupełnych, wykonanych przed utworzeniem rezerwatu.

Zwierzęta

W rezerwacie występuje interesująca i zróżnicowana fauna: jeleń, sarna, łoś, dzik, lis, kuna leśna, jenot, borsuk, tchórz, łasica, wilk. Można zaobserwować też bobra, wydrę i piżmaka. Bogaty jest też skład gatunkowy awifauny.

Rośliny

Partie starodrzewu buduje przede wszystkim świerk pospolity, sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata i omszona, olsza czarna, pojedynczo dąb szypułkowy, grab i lipa drobnolistna. Runo zawiera borówkę czarną, borówkę brusznicę, widłaka jałowcowatego, sałatnika leśnego, turzycę palczastą, skrzyp leśny i kostrzewę olbrzymią. W obniżeniach terenowych w domieszce pojawiają się m.in. niezapominajka błotna, kuklik zwisły. Znaczny jest udział mchów. W dolinach u podnóża wzgórz, a także na obrzeżach Żytkiejmskiej Strugi, wykształciły się płaty łęgu Circaeo-Alnetum. Natomiast gleby torfowe zalegające w obrębie doliny Żytkiejmskiej Strugi porasta w części bór mieszany torfowcowy reprezentujący zespół Betulo pubescentis-Piceetum.

Zobacz też

Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [10.12.2014]
Rezerwat przyrody Struga Żytkiejmska, pl.wikipedia.org [10.12.2014]

Bibliografia

Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L., Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, 1999.

Galeria zdjęć