Roch Kraemer

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Roch Kraemer

Data i miejsce urodzenia 14 sierpnia 1755 r.
Jeziorany
Data i miejsce śmierci 24 sierpnia 1826 r.
Głotowo

Roch Ludwik Kraemer (Krämer) (ur. 14 sierpnia 1755 r. w Jezioranach, zm. 24 sierpnia 1826 r. w Głotowie) – duchowny rzymskokatolicki, kanonik kapituły dobromiejskiej, proboszcz dobromiejski, kapelan i współpracownik biskupa Ignacego Krasickiego.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Pierwsze nauki pobierał w szkole w rodzinnym miasteczku, w Jezioranach. Od 1768 r. uczęszczał do gimnazjum Jezuitów w Reszlu. Następnie kształcił się u Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo w Warszawie, gdzie studiował teologię i prawo kościelne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1779 r. z rąk biskupa Karola von Zehmena.

Praca

Pełnił posługę w Żegotach, w beneficjum Krzysztofa Szembeka we Fromborku i w kaplicy św. Jerzego w Lidzbarku Warmińskim. Od 1779 r. pełnił funkcję kapelana biskupa Ignacego Krasickiego. Był również jego przyjacielem i doradcą w sprawach naukowych i literackich. W latach 1783–1791 sprawował pieczę nad parafią w Reszlu, gdzie od 1788 r. był komendariuszem. W 1791 r. wszedł do grona kanoników kapituły dobromiejskiej, a rok później został jej prepozytem. Funkcję tę pełnił jako ostatni z reprezentantów tej godności i jako jedyny po jej likwidacji. Na przełomie wieku XVIII i XIX dokładał wszelkich starań, aby zgromadzenie, które zniesiono w 1811 r., zostało zachowane. Nie przyjął nawet oferowanego mu stanowiska proboszcza w Dobrym Mieście. Działając jako kanonik, równocześnie był proboszczem w parafii w Głotowie[1], gdzie osiadł po likwidacji kapituły dobromiejskiej. Tam zmarł w wieku 71 lat.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Angażował się w obronę chłopów warmińskich przed obowiązkiem podatkowym narzucanym ze strony władz pruskich.
Roch Kraemer w 1814 r. sporządził inwentarz kasacyjny kolegiaty dobromiejskiej, zatytułowany: Verzeichnis in der Bibliotheque des aufgehobenen Collegiatstifs zu Guttstadt befindlichen Bücher und Inventariestücke 1814. Dziś stanowi on jeden z zachowanych katalogów biblioteki kolegiackiej[2].

Ciekawostki

  • Zabór Warmii przez Prusy z 1772 r. nazywał "wielkim złem".

Przypisy

  1. Urząd proboszcza głogowskiego na przełomie XV i XVI w. pozostawał oddzielony od godności prepozyta kolegiaty dobromiejskiej. Stan ten uległ zmianie po roku 1533, gdy przywrócone zostały postanowienia biskupa Hermana z Pragi. Obowiązywały one do czasu likwidacji kapituły kolegiackiej.
  2. Błażewicz Paweł, Katalogi biblioteki Kapituły kolegiackiej pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście, jako źródło do badań nad księgozbiorami historycznymi na Warmii, "Studia Warmińskie" 2006, R. XLIII, s. 284.

Zobacz też

Głotowo – Dzieje sanktuarium [fragment], szlak-pielgrzymkowy.pl [27.01.2015]
Głotowo, www.domwarminski.pl domwarminski.pl, Cyt. za: Głotowo, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. II, Warszawa 1881.

Bibliografia

Birch-Hirschfeld Triller Anneliese, Kanonicy dobromiejscy do 1520 r. i 1772–1811, [w:] Słownik Biograficzny Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście, Olsztyn 1999, s. 21.
Przeracki Jerzy, Sławni obywatele Dobrego Miasta, "Rocznik Dobromiejski", T. 4 (2010) [wyd. 2011], s. 216–207.