Sopoty

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Sopoty

Sopoty na przedwojennej kartce pocztowej.Źródło: www.glospasleka.pl
Sopoty na przedwojennej kartce pocztowej.
Źródło: www.glospasleka.pl
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat braniewski
Gmina Wilczęta
Liczba ludności (2010) 94
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Sopoty
Sopoty
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Sopoty
Sopoty
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Sopoty (niem. Seepothen) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Wilczęta. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa elbląskiego.

Miejscowość w 2010 roku liczyła 94 mieszkańców.

Położenie

Wieś położona jest w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na obszarze Wysoczyzny Elbląskiej, 3,5 km na północ od Wilcząt.

Dzieje miejscowości

Pierwsza wzmianka o Sopotach zachowała się w księgach czynszowych z lat 1402–1408. Występowała w dokumentach jako Sapoten. W 1539 roku wieś była zamieszkana przez osiem osób. W 1543 roku Sopoty należały do protestanckiej parafii w Ławkach. Miejscowość obejmowała obszar 34 łanów, przy czym 6 z nich leżało odłogiem. W 1600 roku Sopoty były książęcą wsią czynszową na prawie chełmińskim, obejmującą 34 łany ziemi. W 1652 roku miejscowość należała do grafów zu Dohna z Ławek.

W latach 1807–1812 we wsi kwaterowały wojska francuskie. Kontrybucje, konfiskaty i obowiązki związane z dostarczaniem żywności Francuzom spustoszyły gospodarczo miejscowość. W 1875 roku Sopoty były zamieszkane przez 261 osób. W 1883 roku we wsi działała szkoła, w której nauczał Gottfried Scheffler. I wojna światowa nie ominęła również i tej miejscowości. Na pamiątkę poległych mieszkańców wsi: Sopoty, Dębiny, Kaginowo, Sośnica przy parafialnym kościele w Ławkach wzniesiono pomnik, który po zrekonstruowaniu został ponownie poświęcony w 1999 roku.

W okresie międzywojennym w Sopotach działała karczma należąca do niejakiego Karla Bödricha. W tym okresie do miejscowej szkoły uczęszczało 24 uczniów. W 1933 roku obszar wsi obejmował 733 ha ziemi. Miejscowość składała się z 36 domów i liczyła 239 mieszkańców. Przeważającą część mieszkańców (233 osoby) stanowili ewangelicy. Ostatnim ewangelickim pastorem był Alfred Hübner.

Wieś została zajęta przez Armię Czerwoną 5 lutego 1945 roku. Miejscowość uległa znacznemu zniszczeniu. Po wojnie Sopoty przez pewien czas nosiły nazwę Jeziory. W 1947 roku we wsi nie było już żadnego niemieckiego mieszkańca. Pierwszym powojennym sołtysem został Konstanty Parszuto. Nowi mieszkańcy wsi przybyli praktycznie ze wszystkich stron Polski. W 2006 roku miejscowość była zamieszkana przez 104 osoby.

Religia

Wieś znajduje się na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Wilczętach.

Bibliografia

Słodownik Lech, Sopoty, glospasleka.pl [10.06.2014]
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczęta, ugwilczeta.bip.doc.pl [05.05.2014]
Bank Danych Lokalnych GUS [05.05.2014]