Społeczny Komitet Ratowania Cmentarza Ewangelickiego w Mrągowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Społeczny Komitet Ratowania Cmentarza Ewangelickiego w Mrągowie

Skrc.jpg
Przedmiot działalności: opieka nad Cmentarzem Ewangelickim w Mrągowie
Adres: ul. Krzywa 70 11-700 Mrągowo
E-mail: komitet.cmentarz.mragowo@gmail.com
Telefon: 518 921 104, 505 919 965 - kontakt w j. niemieckim
Strona internetowa: https://pl-pl.facebook.com/cmentarzewangelickiwmragowie/

Komitet, liczący kilkanaście osób, powołany został w kwietniu 2016 r. celem zwrócenia uwagi na potrzebę ratowania miejscowego cmentarza ewangelickiego pochodzącego prawdopodobnie z przełomu XVII i XVIII w.

Historia

SKRCE w jego skład wchodzą ludzie kultury, sztuki, historycy, działacze i animatorzy związani z Mazurami. Pracami komitetu kieruje Zofia Wojciechowska (Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wiecherta), Monika Hafen (Stowarzyszenie Niedźwiedzia Łapa), Sławomir Stefaniak i historyk red. Krzysztof Mika (Bogactwo Mazur). Medialnie i organizacyjnie wspiera Instytut Hortiterapii - Zielony Promień, współpraca m.in.: Fundacja Dziedzictwo Nasze, Fundacja Dziedzictwo Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Zielone Dzieci, Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Polsce oraz Związek Mazurski, itd.

Komitet powstał w odpowiedzi na wybryki chuligańskie na cmentarzu i bałagan po wycinkach drzew, patrz: http://mragowo.wm.pl/349169,Wycinka-drzew-w-Mragowie-Odpowiedz-burmistrz-na-list-otwarty-do-wladz-samorzadowych.html#axzz4Qp54w0i4

Cmentarz

Cmentarz ewangelicki, dawniej ewangelicko-augsburski, został założony na planie wieloboku w XIX w. Położony jest przy ul. Brzozowej 5 w Mrągowie. Działka nr 111, obręb 4 m. Mrągowo. Został wpisany do rejestru zabytków w dziale A pod numerem 3639 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 05.03.1986 r.

Działalność

 • otoczenie cmentarza szczególną opieką władz Mrągowa,
 • integracja działań służb miejskich ze społecznym czynem na rzecz prac konserwatorskich,
 • audycje informacyjne o sytuacji cmentarza, publikacja materiałów w prasie i mediach lokalnych.
 • naprawa ogrodzenia na cmentarzu ewangelickim została zgłoszona jako zadanie dla Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego.


Działania planowane:

 • Instalacja tablic z informacją i oznakowaniem miejsca cmentarza ewangelickiego (grudzień 2016 r.)
 • Ządźborskie pola pamięci - żywy duch miejsca - Niedziela Pamięci Godnego Bożego Narodzenia - spotkanie ekumeniczne na cmentarzu ewangelickim (grudzień 2016 r.)
 • Wiosenne prace badawcze i sprzątanie cmentarza (marzec - kwiecień 2017 r.)
 • Ządźborskie pola pamięci w 130-lecie urodzin Zielonego piewcy Mazur - Ernsta Wiecherta. Cykl spotkań w ogrodach sakralnych z kulturą mazurską w powiecie mrągowskim (maj 2017 r.)


Warsztaty

1. „Ządźborskie pola pamięci. Światełko pamięci na mrągowskim wzgórzu wspomnień” to wydarzenie, które Komitet przygotował spontanicznie, ucząc się od siebie zrozumienia mazurskiej kultury. Były to warsztaty kulturowe połączone z praktycznym działaniem, m.in uprzątnięciem śmieci z terenu cmentarza ewangelickiego w Mrągowie. Odbyły się również zajęcia, wizyty terenowe oraz spotkania dyskusyjne. Projekt powstał dzięki współpracy z Instytutem Hortiterapii i Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Ernsta Wiecherta w ramach Mrągowskich Inicjatyw Senioralnych – projekt „Mrągowscy Seniorzy w Akcji” realizowany przez stowarzyszenie Patriotyczne Mrągowo, Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych oraz Urząd Miasta w Mrągowie sfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


2. „Ządźborskie pola pamięci - żywy duch miejsca” http://edd.nid.pl/page/calendar

W wrześniu 2016 r SKRCE w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa organizowanych w Mrągowie przeprowadził interaktywne warsztaty i debatę na temat zachowania dziedzictwa kulturowego Mazur. Publiczna dyskusja nad potrzebą ratowania mazurskich nekropolii na przykładzie restaurowanego obecnie cmentarza ewangelickiego w Mrągowie, wizyta studyjna na terenie XIX wiecznego cmentarza oraz na Wzgórzu Jaenike.

"Ządźborskie pola pamięci - żywy duch miejsca" to projekt, który ma na celu popularyzację oraz przybliżenie wspólnej historii Mrągowa, regionu Mazur, dawnych i współczesnych mieszkańców. Buduje platformę porozumienia między narodami, w szczególności uwzględniając złożoną strukturę społeczności Mazur - dotyka problemów współczesnej mniejszości niemieckiej oraz ludności mieszkającej na tym terenie przed 1945 r. Uwypukla wspólne wartości kultury polskiej i niemieckiej na podstawie analizy biografii ludzi pochowanych na terenie cmentarza ewangelickiego. Program Europejskich Dni Dzedzictwa na Warmii i Mazurach objęty był patronatem MKiDN, NID i Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Multimedia


Bibliografia

 1. http://przegladbaltycki.pl/3453,mragowski-cmentarz-ewangelicki.html
 2. http://www.vdg.pl/pl/article/3563-w-mragowie-angazuja-sie-na-rzecz-starego-cmentarza
 3. http://www.mragowo.pl/pl/dla-mieszkancow/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2017/4528-zadanie-nr-5-mbo-2017-5naprawa-ogrodzenia-cmentarza-ewangelickiego-w-mragowie