Zofia Wojciechowska

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zofia Wojciechowska

Źródło: Archiwum Instytutu Hortiterapii.
Źródło: Archiwum Instytutu Hortiterapii.
Data i miejsce urodzenia 23 września 1964 r.
Mrągowo
Zawód hortiterapeutka, historyczka, dziennikarka, działaczka społeczna, florystka.


Zofia Wojciechowska - (ur. 23 września 1964 w Mrągowie) – hortiterapeutka, historyczka, dziennikarka, działaczka społeczna, florystka, założycielka Instytutu Hortiterapii „Zielony Promień” w Mrągowie, prezes Stowarzyszenia „Zielone Dzieci”.

Życie prywatne

Zofia Wojciechowska urodziła się w rodzinie repatriantów z Wileńszczyzny, którzy po wojnie zamieszkali w Mrągowie na Mazurach.

Edukacja
Praca
 • 1992 - nauczycielka historii powszechnej i geografii w Liceum Zawodowym w Mrągowie.
 • druga poł. lat 90 - rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z florystyką.
 • właściciel firmy szkoleniowo-medialnej
 • 2007-2012 - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Komunikacji Społecznej w Biurze Prasowym Światowego Forum Polonijnego (badanie opinii publicznej i analityka w zakresie tworzenia produktu lokalnego opartego na dziedzictwie kulturowym, samodzielne stanowisko do spraw negocjacji, tworzenie agencji reklamowej, kampanii społecznej, działania medialne, publikacje i prace dziennikarskie, public relations, działania PR w obszarach współpracy JST i NGO)
 • 2009-2015 - dziennikarka w Radiu WNET
 • 2010-2015 - lokalny inicjator społeczeństwa obywatelskiego w Fundacji na Rzecz Ekorozwoju - powiat mrągowski, olsztyński i ełcki - współpraca w ramach programu UE i NFOŚiGW - program LIFE
 • 2012-2015 - kierownik na samodzielnym stanowisku Wydziału Instytutu Strategii i Rozwoju Intercharrette w Tarnowie (komunikacja społeczna w pracach nad rewitalizacją przestrzeni miast i gmin, przeprowadzanie analiz potrzeb społeczności lokalnych, promocja projektów, społeczne forum programów rewitalizacji, koordynacja turystyki zintegrowanej opartej na mobilnych narzędziach i multimedialnej informacji turystycznej)
 • od 2013 - założycielka i prezeska Instytutu Hortiterapii „Zielony Promień” w Mrągowie - pierwszej w Polsce organizacji na rzecz popularyzacji ogrodoterapii oraz innowacji ekologicznych w ochronie środowiska. Instytut prowadzi seminaria, warsztaty, zajęcia oraz ćwiczenia w zakresie socjogrodnictwa i ekoflorystyki, a także organizuje przedsięwzięcia społeczne i edukacyjne związane z turystyką rehabilitacyjną w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warmii i Mazur oraz etnobotanikę
 • 2016 - naucz​yciel​ akademicki​ w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Giżycku - Wydział Nauk Społecznych. Bezpieczeństwo zdrowia.

Działalność społeczna, edukacyjna i ekologiczna

 • 2007 - rozpoczęcie organizacji akcji społecznych w celu zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na Mazurach oraz rozowju hortiterapii w Polsce, uruchomienie blogów tematycznych
 • 2009 - rozpoczęcie działalności Stowarzyszenia „Zielone Dzieci”, które ma za zadanie rozwijanie przyrodolecznictwa i edukacji historii regionalnej, dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego.
 • 2011 - rozpoczęcie kampanii społecznej na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej, współpraca z Instytutem na Rzecz Ekorozwoju w zakresie programu Dobry Klimat dla Powiatów.
 • 2011 - współorganizacja warmińsko-mazurskiej akcji wsparcia dla ofiar trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii pt. Polskie Tulipany dla japońskiej chryzantemy
 • 2014 - I Horti Festiwal w Mrągowie.
 • 2014 - realizacja projektu „Gadające dachówki” - we współpracy z prof. Stanisławem Czachorowskim - dyrektorem Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM - kreowanie innowacyjnych produktów i usług turystyki regionalnej, np. interaktywne dachówki malowane przez artystów zawierające kody QR
 • 2015 - II Horti Festiwal w Mrągowie - "Hortiterapia w Programach Rewitalizacji Zielonych Obszarów Miasta"
 • 2015 członek i współzałożyciel Rady Muzeum Kresów w Warszawie, przedstawiciel Rady na terenie Warmii i Mazur
 • 2016 - uzyskanie wyróżnienia i prawa do korzystania ze znaku „Produkt Warmia Mazury” przez projekty „Mazury dla diabetyków” oraz „Gadające dachówki”

Działalność naukowa

 • 2013 - udział w pracach nad powołaniem nowego interdyscyplinarnego kierunku studiów licencjackich Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze na UWM.
 • 2013 - inicjatorka pierwszego popularnonaukowego seminarium dotyczącego hortiterapii w programach społecznych w Mrągowie i Sądrach.
 • 2014 - udział w utworzeniu nowych trzysemestralnych studiów podyplomowych "Hortiterapia"
 • Działalność badawcza nad certyfikacją w turystyce przyrodniczej i rehabilitacyjnej przy współpracy z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji
 • 2016 - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Giżycku - Wydział Nauk Społecznych. Bezpieczeństwo zdrowia​.Uruchomienie studiów licencjackich i podyplomowych Hortiterapia na WSB.​
 • Hortiterapeuta - zawód przyszłości. Program badawczy CSR do przysposobienia zawodowego.

Działalność dziennikarska

 • 2009-2015 - dziennikarka w internetowym Radiu Wnet - prowadzenie autorskiej audycji „Program Pomost”,
 • redaktor Kresowego Serwisu Informacyjnego - funkcja społeczna
 • współpraca z polonijnym kwartalnikiem "Rodacy" wydawanym na Syberii, "Nowym Dziennikiem" w Nowym Jorku (USA) oraz Polonią w RPA i redakcją Wiadomości Polonijne wydawane w Johannesburgu przez Zjednoczenie Polskie w RPA.
 • Polska przedstawicielka Magazynu Polonia w Chicago, współpraca z radiem WPNA 1490 w USA i innymi polonijnymi mediami.

Działalność w turystyce lokalnej

Nagrody i wyróżnienia

 • 2007 - Nagroda Zielonego Liścia im. Prof. Stefana Kozłowskiego - za działalność proekologiczną
 • 2012 - Nagroda polsko-australijskiej Fundacji POLCUL - za ożywianie życia społeczno-kulturalnego, działalność charytatywną na terenie Mrągowa i pomoc polskim dzieciom z Syberii
 • 2012 - Nagroda Ministra Ochrony Środowiska i kapituły Światowego Forum Mediów Polonijnych za tekst o tematyce ekologicznej „Klimat w głowie” w konkursie pt. Mądre wykorzystywanie zasobów przyrody,
 • 2012 - Nagroda Rady Miasta Mrągowa - za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury
 • 2013 - Nagroda im. Macieja Płażyńskiego w kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne
 • 2015 - tytuł Złoty Człowiek 2014 Warmii i Mazur - w kategorii Nauka i edukacja za projekt „Gadające dachówki”,
 • 2015 - Duma Naszego Miasta - nagroda przyznana przez Hufiec ZHP im. Janusza Korczaka w Mrągowie
 • 2015 - 3 Certyfikaty Produkt Warmia Mazury dla Instytutu Hortiterapii za najlepszy produkt i usługę dla programów: Ogrody Zdrowia - Hortiterapia, Cykliczne seminaria z zakresu hortiterapii i Zielona Akademia
 • 2016: Tytuł Laureatki Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur
 • 2016 - 2 Certyfikaty Produkt Warmia Mazury dla Instytutu Hortiterapii za najlepszy produkt i usługę dla programów: "Mazury dla Diabetyków" i "Gadające Dachówki"
 • 2016 - Konkurs "Żagle Warmii i Mazur", Wama Boss 2016 - wyróżnienie


 • Tytuły: Latarnik Polski Cyfrowej oraz Przyjaciel: Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie i IP CZD w Warszawie, Szkoły Podstawowej w Krutyni oraz Przedszkola Stokrotka w Mrągowie i Przedszkola im. Skrzata Borodzieja w Poznaniu
 • Certyfikaty: Akademia PARP dla firm szkoleniowych, Blended Learning, Media społecznościowe w biznesie, Ekologiczny biznes, Akademia Współpracy JST – NGO, Konsultant Akademii Ekonomii Społecznej WAMA COOP, Animator Klastra - Współpraca sieciowa, Lider Programu Agroturystyka Przyjazna Naturze 2000, Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
 • Nominacje: 2015 - Konkurs o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej Polskiej organizowany przez Marszałka Senatu RP.

Członkostwo w organizacjach

 • Stowarzyszenie Florystów Polskich,
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
 • Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych.
 • Rada Kulturowego Dziedzictwa Niematerialnego na lata 2013-2018 Województwa Warmińsko Mazurskiego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM.
 • Stowarzyszenie Wspólnota Polska,
 • Stowarzyszenie Twórców Ludowych (członkini wspierająca).
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wiecherta (wiceprezes).
 • Zespół do spraw rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie mrągowskim.

Multimedia

Bibliografia

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_Wojciechowska
 2. http://www.radiownet.pl/dziennikarze/wojciechowska
 3. http://hortiterapia.blogspot.com/p/blog-page.html
 4. http://www.uwm.edu.pl/ump/hortiterapia_w_programach_spo%C5%82ecznych.html
 5. http://gadajacedachowki.blogspot.com/p/o-projekcie.html
 6. Informacje nadesłane przez Zofię Wojciechowską.