Stanisław Budych

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stanisław Budych

Data i miejsce urodzenia 1916 r.
Dąbrówka Wielka
Data śmierci nieznana

Stanisław Budych (ur. 8 maja 1916 r. w Dąbrówce Wielkiej, data i miejsce śmierci nieznane) – nauczyciel szkół polskich w Niemczech. Kierownik szkoły polskiej w Stanclewie.

Życiorys

Urodził się w 1916 r. w powiecie międzyrzeckim. Pochodził z rodziny polskiej o długich tradycjach narodowych. Jego ojciec Jan był inicjatorem szkoły polskiej, do której Stanisław uczęszczał w 1929 r. Budych posiadał obywatelstwo niemieckie.

Szkoła i wykształcenie

Edukację rozpoczął w niemieckiej szkole ludowej. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Rogoźnie Wielkopolskim. W 1936 r. zdał w Poznaniu drugi egzamin pedagogiczny.

Praca

Od czerwca 1935 r. do grudnia 1936 r. odbywał praktykę pedagogiczną w Polsce. Następnie został powołany do pracy w oświacie polskiej w Niemczech. W styczniu 1936 r. objął etat nauczycielski w szkole w Wiśniewce. W październiku 1936 r. został kierownikiem Katolickiej Szkoły Polskiej w Stanclewie. Funkcję tę pełnił do września 1938 r.

W czasie II wojny światowej pracował jako robotnik przymusowy w okolicach Cottbus. Po wojnie był zatrudniony w szkole w Dąbrówce Wielkiej.

Od 1950 r. kierował szkołą w Rogoźnicu.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Był członkiem Związku Polaków w Niemczech. Współpracował z Towarzystwem Młodzieży Polskiej na Warmii. W Stanclewie prowadził świetlicę szkolną, zespół muzyczny i chór. Brał udział w konferencjach metodycznych nauczycieli polskich. Po wojnie działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Brał też udział w sesjach poświęconych nauczycielom szkół polskich na Warmii.

Ciekawostki

W listopadzie 1937 r. wraz z uczniami Katolickiej Szkoły Polskiej w Stanclewie brał udział w uroczystości otwarcia Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie.

Bibliografia

Filipkowski Tadeusz, W obronie polskiego trwania. Nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach międzywojennych, Olsztyn 1989.