Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie"

Logo Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie"
Logo Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie"
Rok założenia 1997
Założyciel -
Siedziba ul. Seweryna Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn
Profil działalności promocja średniowiecznych zabytków
Kontakt tel.: (89) 535 32 76, 535-887-070; e-mail: zamkigotyckie@hotmail.com
KRS 0000048783

Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" – stowarzyszenie zrzeszające 16 gmin z 3 województw, którego głównym celem jest promocja średniowiecznych zabytków w Polsce.

Historia

Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" powstało w 1997 r. Utworzenie Stowarzyszenia wynikło z przekonania, że promocja pojedynczego zamku nie odniesie takiej skuteczności, jak promocja wielu obiektów w ramach jednej wspólnej trasy – Szlaku Zamków Gotyckich.

Obecnie do Stowarzyszenia należy 16 gmin, na terenie których znajdują się zamki gotyckie. Są to:

Cele

Główne cele Stowarzyszenia to:

 • współpraca gmin, na terenie których znajdują się gotyckie zamki
 • opracowanie szlaku turystycznego, obejmującego powyższe obiekty
 • promocja zespołu zamków gotyckich i innych budowli Polski jako atrakcji turystycznych
 • gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznych o gminach będących członkami Stowarzyszenia
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi biurami turystycznymi i przedstawicielstwami informacji turystycznych
 • pobudzanie i wykorzystywanie inicjatyw lokalnych w zakresie turystyki i dziedzin życia z nią związanych
 • zwiększenie ruchu turystycznego na terenie gmin członkowskich

Zarząd

W skład Zarządu od marca 2013 r. do marca 2015 r. wchodzą:

Członkowie:

Formy działalności

Działania organizacji skierowane są do turystów polskich oraz zagranicznych zainteresowanych poznaniem oferty turystycznej zamków dawnego państwa krzyżackiego. Istotne jest, aby nie tylko turystom, ale również mieszkańcom gmin Szlaku Zamków Gotyckich przybliżyć historię ich miejsca zamieszkania.

Od 2004 r. Stowarzyszenie prowadzi stałą współpracę z partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego celem rewitalizacji oraz promocji zamków znajdujących się na terenie obecnego Obwodu. W latach 2012–2014 Stowarzyszenie będzie realizować wspólnie z partnerem rosyjskim projekt pt. "Podniesienie atrakcyjności północno-wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych" z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007–2013.

Cele działalności

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • wydawnictwa promocyjno-informacyjne o zamkach w wersji polskiej i obcej, przeznaczone na polskie i zagraniczne targi turystyczne oraz do punktów IT na terenie Polski i Obwodu Kaliningradzkiego
 • oznakowanie gmin należących do Stowarzyszenia tablicami informacyjnymi (Szlak Zamków Gotyckich) oraz znakami drogowymi E-22a – zamki gotyckie – szlak turystyczny
 • organizację konkursu wiedzy o zamkach gotyckich dla uczniów – mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia
 • organizację konkursu wiedzy o Zakonie Krzyżackim dla uczniów – mieszkańców gmin członkowskich Stowarzyszenia
 • udział w polskich i zagranicznych targach turystycznych
 • budowę całorocznych produktów turystycznych bazujących na potencjale kulturowym i turystycznym Szlaku Zamków Gotyckich, odpowiednio przygotowanych do sprzedaży z partnerstwem przedsiębiorców, lokalnych organizacji turystycznych, muzeów

Galeria zdjęć

Bibliografia

bazy.ngo.pl [12.04.2014]
Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" [12.04.2014]