Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku
Rok założenia 1998
Siedziba ul. Ostródzka 4c, 11-015 Olsztynek
Profil działalności opieka zdrowotna, pomoc społeczna, oświata
Kontakt tel./fax: (089)519 25 75
KRS 0000052660


Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku – organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Olsztynku powstała w czerwcu 1998 r. Głównym celem organizacji jest udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. W ramach Stowarzyszenia powstały warsztaty terapii zajęciowej w Olsztynku. Obecnie Stowarzyszenie obejmuje opieką 93 osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

Historia

Stowarzyszenie powstało w czerwcu 1998 r. 18 października 2001 r. zostało wpisane do ogólnopolskiego rejestru stowarzyszeń. Przez cały okres działania organizacja opiekowała się osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami: intelektualnymi, ruchowymi i sprzężonymi.

Stowarzyszenie brało udział w różnych projektach, m.in.:

Statut

Stowarzyszenie działa w oparciu o wpis do rejestru stowarzyszeń z 18 października 2001 r.

Cele

Stowarzyszenie definiuje swą misję jako dawanie nadziei i udzielanie wsparcia dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie w walce o szacunek i godne życie. Czyni to w myśl zasady: "dziecko rodzi się nie po to, by się podobało, lecz po to, by je kochać".

Zasadniczym celem organizacji jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka. Prowadzi działania na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych bez względu na przedział wiekowy czy posiadaną dysfunkcję. Stowarzyszenie pomaga w realizacji obowiązku szkolnego i wykonuje swe zadania poprzez integrację oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych osób niepełnosprawnych w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji itp. Stowarzyszenie motywuje osoby niepełnosprawne i ich rodziny do aktywnego życia społecznego, pomaga w likwidacji barier psychologicznych, architektonicznych, komunikacyjnych, społecznych i biurokratycznych.

Zarząd

  • prezes Stowarzyszenia – Radosław Juszczyk
  • zastępca prezesa Stowarzyszenia – Rafał Danilewicz
  • kierownik WTZ – Jadwiga Lipska

Formy działalności

Zasadniczym projektem organizacji są warsztaty terapii zajęciowej w Olsztynku. Projekt uruchomiony został 2 stycznia 2007 r., a oficjalne otwarcie budynku, w którym odbywają się warsztaty, miało miejsce 27 kwietnia 2007 r. Uczestnikami warsztatów są osoby niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie z gminy Gierzwałd, gminy Gietrzwałd oraz gminy Olsztynek. Głównym zamierzeniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna tychże osób pod fachowym okiem instruktorów terapii zajęciowej. Umożliwić ma ona podopiecznym Stowarzyszenia zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie.

Rehabilitacja prowadzona jest w sześciu pracowniach:

  • gospodarstwa domowego (kulinarna)
  • informatyczno-fotograficznej
  • techniczno-wikliniarskiej
  • rękodzielniczej
  • modelarsko-ceramicznej
  • plastyczno-przyrodniczej

Dodatkowo odbywają się zajęcia z muzykoterapii oraz rehabilitacji.

Stowarzyszenie organizuje imprezy związane z integracją osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym. Nawiązuje współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, młodzieżowymi i instytucjami mogącymi wspomóc jego działalność.

Stowarzyszenie wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną poprzez organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz olimpiad sportowych, przeprowadza spotkania edukacyjne i wspierające rodziny posiadające dziecko niepełnosprawne, a także aktywnie uczestniczy w pracach Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Ponadto upowszechniania wiedzę o prawa człowieka oraz o ochronie wolności, swobodach obywatelskich i działaniach wspomagających rozwój demokracji.

Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, warsztatach lub zjazdach mających na celu podniesienie standardów pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz podniesienie jakości działania organizacji.

Bibliografia

olsztynek.pl, organizacje pozarządowe [06.06.2014]
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku [06.06.2014]