Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku

Budynek szkolny. Źródło: www.szkolnictwo.pl [7.12.2013]
Budynek szkolny. Źródło: www.szkolnictwo.pl [7.12.2013]
Data założenia: 1 września 1962 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku – szkoła podstawowa w Pasłęku, w powiecie elbląskim, w województwie warmińsko-mazurskim. Powstała w 1962 r. jako Szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Grażyna Lewandowska.

Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 powstała w Pasłęku w ramach akcji "Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego". Swoją działalność rozpoczęła 1 września 1962 r. Jej patronem został poeta Władysław Broniewski. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 3 stycznia 1963 r. Stanowisko kierownika objął Romuald Gorbaczewski. Radę pedagogiczną stanowili: Romuald Gorbaczewski, Julian Bak, Maciej Bojewski, Kazimierz Bahrynowski, Alina Gorbaczewska, Krystyna Kamińska, Marta Mikołajczuk, Barbara Ziemak, Danuta Żachowska, Antoni Żachowski i Alfreda Żemojć. W szkole uczyło się 390 uczniów. Dnia 15 września 1974 r. szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W tym dniu obyło się również uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej patronowi szkoły oraz otwarcie amfiteatru.

W 1975 r. sztandar szkoły został uhonorowany złotą odznaką "Zasłużony dla Warmii i Mazur". Wyróżnienie to otrzymało również kilkoro nauczycieli.

Przez wiele lat szkoła była modernizowana i rozbudowywana. Już w 1970 r. posiadała kompleks boisk do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Od 3 lipca 1976 r. szkoła zmieniła status ze zbiorczej szkoły gminnej na Szkołę Podstawową nr 2 w Pasłęku. Dyrektor szkoły Romuald Gorbaczewski 14 października 1986 r. otrzymał najważniejsze odznaczenie resortowe "Zasłużony Nauczyciel PRL". Dnia 20 grudnia 1986 r. szkoła została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół.

W 1993 r. oddano do użytku nową salę gimnastyczną. Obecna dyrektor szkoły, Grażyna Lewandowska, została powołana na to stanowisko 18 października 2007 r. Dnia 11 kwietnia 2008 r. w szkole otwarto Szkolne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a 6 października 2011 r. nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 z lodowiskiem. W latach 2006–2013 zostały przeprowadzone remonty obiektów szkolnych. Od roku szkolnego 2012/2013 w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Librus. Obecnie szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/14:

 • Justyna Antczak – język angielski
 • Zbigniew Borysewicz – wychowanie fizyczne
 • Anna Chłopicka – matematyka, informatyka
 • Aniela Chylińska – edukacja wczesnoszkolna
 • Anna Cieśla – język angielski
 • Anetta Daszkowska – język polski, wicedyrektor szkoły
 • Agata Dragan – edukacja wczesnoszkolna
 • Anna Dyjach – wychowawca świetlicy
 • Edyta Garczyńska – religia
 • Jolanta Gołofit – edukacja wczesnoszkolna
 • Joanna Hrywniak – edukacja wczesnoszkolna
 • Ewa Kilian – edukacja wczesnoszkolna
 • Izabela Klugiewicz – edukacja wczesnoszkolna
 • Dariusz Korwel – wychowanie fizyczne
 • Krystyna Kosobudzka-Pawlik – język polski
 • Marta Lasmanowicz – religia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Magdalena Leśniowska – edukacja wczesnoszkolna
 • Grażyna Lewandowska – przyroda, dyrektor szkoły
 • Emilia Maciejewska – logopeda
 • Anna Machul - religia
 • Emilia Malczewska – język angielski
 • Iwona Matukiewicz – muzyka, plastyka, technika
 • Teresa Miechurska – edukacja wczesnoszkolna
 • Ireneusz Naspiński – wychowanie fizyczne
 • Elżbieta Pieczulska – bibliotekarz
 • Ilona Potrapeluk – język polski, historia i społeczeństwo
 • Danuta Prokop – edukacja wczesnoszkolna
 • Barbara Rokita – matematyka
 • Ewa Sidor – przyroda
 • Beata Sołowiej – edukacja wczesnoszkolna
 • Ewa Strzelecka – edukacja wczesnoszkolna
 • Danuta Szczesna – język polski
 • Marzena Szymańska – matematyka, informatyka
 • Bożena Świniarska – edukacja wczesnoszkolna
 • Małgorzata Tużyk – wychowawca świetlicy, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
 • Grażyna Werner – wychowawca świetlicy
 • Anna Zaborna – edukacja wczesnoszkolna
 • Ewa Zarzeka – język angielski
 • Beata Ziębicka – pedagog, logopeda

Osiągnięcia

Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w zawodach sportowych.

Ciekawostki

W maju 1985 r. dyrektor Romuald Gorbaczewski i dyrektor Bogusław Stankiewicz na wniosek młodzieży zostali wyróżnieni przez redakcję "Płomyka" Szkarłatną Różą.

Bibliografia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku [07.12.2013]
szkolnictwo.pl [07.12.2013]