Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach

Data założenia: 2008 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: Łupki 15,12-200 Pisz

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Łupkach. Szkoła wchodzi w skład Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach. Dyrektorem Ośrodka jest Ewa Elżbieta Ryzińska.

Działalność

Nauka w Szkole trwa 3 lata i dostosowana jest do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego i znacznego oraz sprzężeniami. Liczba wychowanków w oddziale wynosi od 6 do 8 osób.

Program edukacyjno-terapeutyczny Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest realizowany w następujących dziedzinach:

 • sprawność motoryczna
 • samoobsługa
 • porozumiewanie się
 • zachowania społeczne
 • umiejętności praktyczne i wiedza o świecie

W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:

 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich (w szczególności z drewna, metalu, modeliny, gliny, drutu, sznurka)
 • gospodarstwo domowe (pranie, prasowanie, sprzątanie)
 • prace poligraficzno-introligatorskie
 • prace ogrodnicze
 • elementy sadownictwa
 • elementy tkactwa, elementy szycia ręcznego, maszynowego
 • sporządzanie i wydawanie posiłków
 • elementy dziewiarstwa
 • ceramika

Wychowankowie nabywają także umiejętności związane z czynnościami porządkowymi, posługiwaniem się narzędziami i urządzeniami technicznymi oraz społecznym przygotowaniem do życia zawodowego.

Bibliografia

SOSW Łupki [13.11.2014]