Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl [16.10.2014]
Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl [16.10.2014]
Data założenia: 2000 rok
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: technikum
Adres: 19-400 Olecko ul. Gołdapska 29

Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – średnia szkoła zawodowa o profilu technicznym z siedzibą w Olecku, w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni mgr inż. Marzanna Pojawa-Grajewska.

Historia

Technikum nr 1 wraz z I Liceum Profilowanym wchodzi w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Zespół powstał w 2000 roku na skutek przekształcenia, utworzonego w 1976 roku, Zespołu Szkół Rolniczych w Olecku. Obecnie nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się maturą. Po ukończeniu kształcenia w technikum uczeń przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i na tej podstawie uzyskuje dyplom technika.

Oferta kształcenia

W Technikum nr 1 w Olecku absolwenci gimnazjum mogę się kształcić w następujących zawodach i specjalnościach:

 • technik hotelarstwa ze specjalnością elementy modelingu i stylizacji
 • technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością promocja zdrowia
 • technik rolnik ze specjalnością aagrobiznes
 • technik logistyk ze specjalnością Wojskową
 • technik ochrony środowiska ze specjalnością ocena stanu środowiska
 • technik geodeta ze specjalnością obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
 • technik architektury krajobrazu ze specjalnością projektowanie, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu.

Kadra pedagogiczna

Funkcje kierownicze w szkole pełnią:

 • Dyrektor - mgr inż. Marzanna Pojawa-Grajewska
 • Wicedyrektor - mgr Przemysław Michniewicz
 • Kierownik internatu - mgr Marta Wodzyńska-Nowel
 • Kierownik kształcenia praktycznego - mgr Urszula Nartowicz

Osiągnięcia

Uczniowie kształcący się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik organizacji usług gastronomicznych brali udział w projekcie pt. "Pewnym krokiem w zawodową przyszłość". Projekt ten realizowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Ciekawostki

Wśród partnerów pozyskanych do współpracy przez Technikum nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku są:

Bibliografia

zsliz.olecko.pl [16.10.2014]