Użytek ekologiczny "Wzgórza Bartołckie"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Użytek ekologiczny "Wzgórza Bartołckie"

Użytek ekologiczny "Wzgórza Bartołckie". Położenie, źródło: bip.olsztyn.rdos.gov.pl
Użytek ekologiczny "Wzgórza Bartołckie". Położenie, źródło: bip.olsztyn.rdos.gov.pl
Rok powołania 2009
Dok. pow. Rozporządzenie Nr 48 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wzgórza Bartołckie" (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1681)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Użytek ekologiczny "Wzgórza Bartołckie"
Użytek ekologiczny "Wzgórza Bartołckie"
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Użytek ekologiczny "Wzgórza Bartołckie"
Użytek ekologiczny "Wzgórza Bartołckie"
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Użytek ekologiczny "Wzgórza Bartołckie" – obszar o powierzchni 15,41 ha, położony w gminie Purda (na granicy z gminą Barczewo), 1,5 km na południe od wsi Bartołty Wielkie, między jeziorami i stawami rybackimi.

Opis

Wierzchołek Wzgórza Bartołckiego znajduje się na wysokości 145 m n.p.m., tj. 29 m ponad poziomem lustra wody jeziora Bartołt Wielki, do którego wzgórze przylega. Obszar ten ustanowiono w celu ochrony niezalesionego wzgórza ważnego ze względów krajobrazowych, florystycznych i faunistycznych.

Na obszarze użytku ekologicznego stwierdzono występowanie 187 taksonów roślin naczyniowych należących do 43 rodzin. Na szczególną uwagę zasługują rośliny nasłonecznionych zboczy: prosienicznik szorstki, jaskier sardyński, jaskier bulwkowy, czosnek zielonawy, dziewięćsił pospolity, chaber nadreński. Spośród roślin chronionych na wzgórzu występuje pierwiosnek lekarski.

Ze Wzgórzem Bartołckim związanych jest 17 gatunków ssaków (w liczbie tej nie uwzględniono nietoperzy i drobnych gryzoni), w tym 6 gatunków z rodziny łasicowatych z wydrą na czele. Stwierdzono też występowanie 4 gatunków gadów, m.in. żmii zygzakowatej, 8 gatunków płazów, 44 gatunków motyli dziennych, 21 gatunków ważek. Na terenie użytku ekologicznego i w jego bezpośrednim sąsiedztwie gnieździ się 108 gatunków ptaków, 15 gatunków zlatuje tu z dalszej okolicy a wiosną i jesienią zaobserwowano tu 26 gatunków przelotnych.

Do gatunków lęgowych użytku i jego bezpośredniego sąsiedztwa należą m.in: bąk, świstun, gągoł, kureczka nakrapiana i zielonka. Wśród gatunków lęgnących się w pobliżu a traktujących użytek i sąsiednie stawy jako tereny żerowiskowe, na uwagę zasługują przede wszystkim: bocian czarny, kania rdzawa, bielik, orlik krzykliwy. Z dalszej okolicy na stawy przylatuje rybołów. Spośród spotykanych tu motyli dziennych na szczególną uwagę zasługuje paź królowej, mieniak strużnik, mieniak tęczowiec, rusałka żałobnik, perłowiec wschodni i czerwończyk płomieniec.

Równie ważne jak walory florystyczne i faunistyczne są wartości krajobrazowe Wzgórza Bartołckiego – z jego wierzchołka rozciąga się piękny, rozległy widok na lasy, jeziora, stawy i pola. Tym pięknym krajobrazom uroku dodają krążące nad wzgórzem bieliki, kanie, trzmielojady, kobuzy, białe i czarne bociany i żurawie.

Zobacz też

bip.olsztyn.rdos.gov.pl, Rejestr użytków ekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim [30.06.2014]

Bibliografia

Mikuła Wojciech, Antosz-Szerer Marzena, Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Purda na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018, Purda 2010.
bip.warmia.mazury.pl [30.06.2014]