Władysław Stachowski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Władysław Stachowski

Władysław Stachowski, źródło: www.stachowski.republika.pl [17.04.2014]
Władysław Stachowski, źródło: www.stachowski.republika.pl [17.04.2014]
Data i miejsce urodzenia 1899 r.
Sarnowo
Data i miejsce śmierci 1986 r.
Puszczykówko

Władysław Stachowski (ur. 25 czerwca 1899 r. w Sarnowie, zm. 30 maja 1986 r. w Puszczykowie) – nauczyciel szkół polskich w Niemczech. Kierownik szkoły polskiej w Stanclewie.

Życiorys

Urodził się w okolicach Rawicza jak syn Józefa i Józefy. Rodzina Stachowskich pielęgnowała tradycje polskie. W listopadzie 1927 r. ożenił się z Zofią Maćkowiak, z którą miał troje dzieci. W 1939 r. wraz z rodziną został wysiedlony do Generalnej Guberni. Zamieszkał w powiecie tarnobrzeskim. W 1966 r. osiedlił się w Puszczykowie pod Poznaniem.

Szkoła i wykształcenie

Edukację rozpoczął w szkole ludowej w Sarnowie. Następnie uczył się w preparandzie nauczycielskiej i seminarium nauczycielskim w Rawiczu. W listopadzie 1918 r. zdał egzamin dojrzałości. W 1921 r. w Rawiczu zdał drugi egzamin pedagogiczny i zdobył kwalifikacje zawodowe.

Praca

W 1920 r. podjął pracę jako nauczyciel tymczasowy w szkole w Zakrzewie. W 1930 r. powołano go do pracy w oświacie polskiej w Niemczech. W czerwcu objął kierownictwo Katolickiej Szkoły Polskiej w Stanclewie, którą prowadził do 1932 r. Następnie uczył w szkole w Zakrzewie.

W czasie wojny uczestniczył w tajnym nauczaniu. Od 1945 do 1966 r. pracował ponownie w szkole w Zakrzewie. W 1966 r. przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Prowadził działalność kulturalno-oświatową. Działał w Towarzystwie Śpiewu oraz w Towarzystwie Czytelni Ludowych w Zakrzewie, prowadził chór i zespół muzyczny. W Stanclewie zorganizował zespół muzyczny i chór mieszany. Współpracował z Janem Lubomirskim. Zbierał folklor muzyczny. Po wojnie był członkiem SD i ZNP.

Nagrody i odznaczenia

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Wielkopolski Krzyż Powstańczy
  • Złoty Krzyż Zasługi

Ciekawostki

Spisał wspomnienia pt. Walka o polską szkołę i przekazał je do Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Bibliografia

Filipkowski Tadeusz, W obronie polskiego trwania Nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach międzywojennych, Olsztyn 1989.