Warmiński Związek Gmin

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warmiński Związek Gmin
Przedmiot działalności: odnawialne źródła energii, odpady komunalne, opieka nad zwierzętami, dziedzictwo kulturowe, gospodarka przestrzenna, infrastruktura techniczna, turystyka
Adres: pl. gen. Józefa Bema 5

10-516 Olsztyn

E-mail: wzgbema5@poczta.fm
Telefon: (89) 527 71 24
Strona internetowa:

Warmiński Związek Gmin – posiadający osobowość prawną podmiot powołany do wykonywania zadań publicznych. Organami Warmińskiego Związku Gmin są: Zarząd, Zgromadzenie i Komisja Rewizyjna.

Informacje ogólne

Warmiński Związek Gmin z siedzibą w Olsztynie został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych 9 września 1997 r. Pierwszy statut ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego nr 26 z 19 września 1997 r. (poz. 346). Kolejne zmiany ogłaszane były w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 107 z września 2002 r. (poz. 1640), nr 9 z 9 stycznia 2006 r. (poz. 281), nr 8 z 21 stycznia 2010 r. (poz. 255), z 25 kwietnia 2012 r. (poz. 1372) oraz z 23 lipca 2012 r. (poz. 2114).

W skład Związku wchodzi 8 gmin: gmina miejsko-wiejska Dobre Miasto, gmina wiejska Dywity, gmina wiejska Gietrzwałd, gmina wiejska Purda, gmina wiejska Stawiguda, gmina wiejska Świątki, gmina miejsko-wiejska Barczewo, gmina wiejska Jonkowo.

Związek został powołany w celu realizacji następujących zadań publicznych:

  • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
  • opracowanie i wdrażanie programu rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz upowszechnianie rozwiązań w zakresie poszanowania energii
  • wspieranie i upowszechnianie programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  • opracowanie i wdrażanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Ponadto Związek pełni rolę koordynatora w działaniach jego członków w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego, gospodarki przestrzennej, w tym planowania i rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz wdrażania i promocji nowych produktów turystycznych w ramach potencjonalnego obszaru metropolitalnego i powiązań z aglomeracją Olsztyna.

Struktura organizacji

Organami Związku są: Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym, oraz Zarząd Związku – organ wykonawczy. W skład Zgromadzenia wchodzą: burmistrzowie, wójtowie poszczególnych gmin oraz po jednym przedstawicielu wybranym przez każdą z Rad Gminy. Poza tymi osobami gmina, której liczba mieszkańców przekracza 10 tys., jest reprezentowana dodatkowo przez jednego przedstawiciela na każde rozpoczęte 5 tys. mieszkańców danej gminy.

Dane kontaktowe

Warmiński Związek Gmin
pl. gen. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn
tel. (89) 527 71 24
e-mail: wzgbema5@poczta.fm

Bibliografia

prawomiejscowe.pl [15.12.2013]
Statut Warmińskiego Związku Gmin.