Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" sp. z o.o.

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" sp. z o.o.

W M Fundusz „Poręczenia Kredytowe” sp. z o.o. logo.jpeg
Logo Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” sp. z o.o.
Przedmiot działalności: Udzielenie wsparcia finansowego w postaci pożyczki, poręczenia, wkładu kapitału podwyższonego ryzyka; audyt finansowy prowadzony przez biegłego rewidenta.
Adres: ul. Wolności 4
13-200 Działdowo
E-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info
Telefon: 236975052
Strona internetowa: www.poreczenia-kredytowe.info

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" sp. z o.o. instytucja otoczenia biznesu zrzeszona w sieci RSU.

Siedziba Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” sp. z o.o Źródło: www.facebook.com [12.10.2014]

Informacje ogólne

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie został utworzony w grudniu 2003 r., a działalność operacyjną rozpoczął we wrześniu 2004 r.

Założycielami Spółki byli:

W 2005 r. do grona udziałowców dołączył Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie [1].

Skład właścicielski Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. przedstawia się następująco[2]:

Poręczenia Kredytowe udziałowcy.jpg


Przedmiotem działalności Warmińsko-Mazurskiego Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie jest pośrednictwo finansowe, zwłaszcza udzielanie poręczeń finansowych przedsiębiorcom wobec instytucji udzielających im finansowania dłużnego, zarządzanie rynkiem finansowym, działalność pomocnicza finansowa i rachunkowo-księgowa, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, a także kształcenie ustawiczne dorosłych i pozaszkolne formy kształcenia[3]. Fundusz udziela poręczeń do kredytów i pożyczek udzielonych przez instytucje finansowe, z którymi ma podpisane umowy o współpracy, a beneficjentami mogą być tylko i wyłącznie podmioty sektora MSP[4].

Do 31 marca 2014 r. Fundusz udzielił 1.827 poręczeń na łączną kwotę 228.725.937,26 zł [5].

Struktura organizacji

Władzami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd.

Skład Rady nadzorczej:

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Sławomir Gutkowski. Do obowiązków Zarządu należy m.in.:

  • wyznaczanie strategii i kierunków działalności
  • wprowadzenie metodyki oceny ryzyka finansowego
  • prowadzenie instrukcji prawnych zabezpieczeń
  • nadzór i monitorowanie wyników działalności

Dane kontaktowe

ul. Wolności 4
13-200 Działdowo
e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info
telefon: 236975052
fax: 236975054

Przypisy

Bibliografia

facebook.com [04.07.2014]
poreczenia-kredytowe.info [04.07.2014]
powiatdzialdowski.pl [04.07.2014]
poreczenia-kredytowe.info [04.07.2014]
Regulamin Regionalnego Funduszu Poręczeń w Warmińsko-Mazurskim Funduszu "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie