Wojciech Budzyński

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wojciech Budzyński (1948 - 2018) - profesor nauk rolniczych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, specjalista ds. agronomii. Wśród specjalistów tego obszaru zaliczany był do grona badaczy, których prace wniosły znaczący wkład w rozwój nauki.

Biografia i działalność naukowa

Urodził się 5 grudnia 1948 roku w Guźlinie. Z Kortowem naukowo związany był od początku lat 70. XX w.

Po ukończeniu studiów odbył staż na Uniwersytecie Rolniczym w Wageningen w Holandii - uczelni o światowej renomie. Następnie został zatrudniony na ówczesnym Wydziale Rolniczym ART w Olsztynie w Instytucie Uprawy Roli i Roślin.

Pracę doktorską obronił w 1976 r. na macierzystym wydziale. Dziesięć lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie znaczącego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej, w której przedstawił teoretyczne i praktyczne aspekty uprawy polskiego rzepaku podwójnie uszlachetnionego.

Tytuł profesora nauk rolniczych uzyskał w 1995 roku, a dwa lata później mianowany został na stanowisko profesora zwyczajnego.

Profesor pełnił funkcje kierownika Zakładu Roślin Zbożowych w Katedrze Produkcji Roślinnej (1988-2000), a od 2000 do 2015 kierował Katedrą Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu. Ponadto na macierzystym wydziale pełnił funkcję prodziekana, a przez dwie kadencje prorektora ds. studiów i studentów ART.

W latach 2001-2004 był rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie.

Profesor Wojciech Budzyński wypromował 17 doktorów nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, a w 3 przewodach habilitacyjnych pełnił rolę konsultanta i doradcy merytorycznego.

Zmarł 5 września 2018 r.

Publikacje naukowe

Był autorem lub współautorem łącznie 429 prac, w tym: 184 oryginalnych prac twórczych, 4 podręczników, 15 monografii, 10 instrukcji wdrożeniowych, 96 publikowanych materiałów konferencyjnych i posterów, 120 prac naukowo-popularnych. Ważną część jego dorobku stanowi kilkudziesięsiąt recenzji na stopień doktora, doktora habilitowanego, tytułu profesora i 4 recenzji na tytuł doktora honoris causa.

Obszary badawcze

 • uwarunkowania produkcyjne zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem pszenicy
 • wielokryteriowe (rolnicze, energetyczne i ekonomiczne) oceny poszczególnych operacji technologicznych i całych technologii produkcji rzepakowego surowca olejarskiego
 • badania nad sprawnością energetyczną produkcji surowca olejarskiego i opracowanie efektywnych metod produkcji surowca na biodiesel
 • waloryzacja gatunków i metod produkcji biomasy na potrzeby biogazowni
 • efekty stosowania nowej generacji regulatorów wzrostu,
 • zdolności rzepaku do autokompensacji uszkodzeń biotycznych

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Sekcja Szkół Rolniczych w Radzie Głównej Szkolnictwa
 • Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna
 • Polska Komisja Akredytacyjna,
 • Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów (od 2000), w której pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych i był członkiem prezydium CK,
 • Komitet Uprawy Roślin PAN (od 1989),
 • Kapituła Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • rady programowe periodyków naukowych.

Nagrody i odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Odznaka Honorowa „Zasłużony dla rolnictwa",
 • Odznaka za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Warmii i Mazur"
 • inne odznaczenia akademickie i środowiskowe.
 • Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Na bardzo wysoką ocenę zasługują dokonania profesora Wojciecha Budzyńskiego w zakresie przekazywania wiedzy praktyce rolniczej. W różnych spotkaniach branżowych organizowanych w całym kraju przez ośrodki doradztwa rolniczego, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku uczestniczyło ok. 28 tys. producentów zbóż i rzepaku. Ponadto przez 3 lata był profesor członkiem grupy doradczej Prezydenta RP ds. rolnictwa i obszarów wiejskich.

Ponad 20 lat sprawował także funkcję opiekuna Zespołu Pieśni i Tańca "Kortowo".

Bibliografia

 1. http://www.uwm.edu.pl/egazeta/zmarl-wojciech-budzynski
 2. http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,23870571,zmarl-jeden-z-pomyslodawcow-uwm-w-olsztynie.html?disableRedirects=true
 3. https://www.uph.edu.pl/uczelnia/doktorzy-honoris-causa/4323-prof-dr-hab-wojciech-budzynski-dr-h-c