Wyższa Szkoła Nauczycielska w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wyższa Szkoła Nauczycielska w Olsztynie

Data założenia: 1969 rok
Poziom szkoły: publiczna szkoła wyższa
Adres: Olsztyn

Wyższa Szkoła Nauczycielska w Olsztynie – publiczna szkoła wyższa. Istniała w latach 1969-1974. Pierwszym i jedynym rektorem WSN był doc. dr Jan Sikora.

Historia

Początki Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Olsztynie należy wiązać z osobą doc. dra Jana Sikory, ówczesnego kierownika Katedry Ekonomii Politycznej w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Marian Gotowiec powołał Sikorę na organizatora wyższej szkoły zawodowej kształcącej nauczycieli.

Uczelnia została powołana 27 czerwca 1969 r. jako Wyższa Szkoła Nauczycielska w Olsztynie. Kadrę wykładowców Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Olsztynie stanowili pracownicy Studium Nauczycielskiego w Olsztynie, nauczyciele ze szkół średnich i nadzoru oświatowego, naukowcy Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, a także naukowcy z innych uczelni polskich.

W 1969 roku WSN zatrudniała 26 osób, w tym: 4 docentów, 1 adiunkta, 8 asystentów, 8 wykładowców, dwóch nauczycieli przedmiotu, 3 lektorów i bibliotekarzy. Do 1973 roku WSN prowadziła kształcenie w cyklu trzyletnich studiów, natomiast od 1973 roku kształcono już studentów na czteroletnich studiach magisterskich.

W sierpniu 1974 roku WSN Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów przekształcona została w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie.

Struktura

W 1969 roku utworzone zostały trzy wydziały:

 • Humanistyczny
 • Pedagogiczny
 • Matematyczno-Przyrodniczy.

Naukę na studiach trzyletnich rozpoczęło 362 studentów na 7 dwuspecjalnościowych kierunkach:

 • filologia polska z historią
 • nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym
 • nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym
 • nauczanie początkowe z zajęciami praktyczno-technicznymi
 • biologia z geografią
 • matematyka z fizyką
 • zajęcia praktyczno-techniczne z fizyką.

W 1973 roku uruchomiono nowy kierunek – historię.

Władze

Władze WSN w 1969 roku:

 • doc. dr Jan Sikora – rektor
 • dr Antoni Lewicki - dziekan Wydziału Humanistycznego
 • doc. dr Andrzej Rutkowski - dziekan Wydziału Pedagogicznego
 • dr Regina Drabent - dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Jednostki międzywydziałowe

W czerwcu 1969 roku w WSN powołano:

 • Studium Wojskowe
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego

Ludzie związani z Uczelnią

Ciekawostki

W 1973 roku w WSN zatrudnionych było 115 pracowników naukowo-dydaktycznych. Na dziesięciu kierunkach studiowało 976 studentów stacjonarnych oraz 1109 studentów zaocznych.

Bibliografia

Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1945-1985, Olsztyn 1987.
pl.wikipedia.org [10.06.2014]