Paweł Rabczyński

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Paweł Rabczyński

ks. Paweł RabczyńskiFot. Krzysztof Kozłowski.
ks. Paweł Rabczyński
Fot. Krzysztof Kozłowski.
Data i miejsce urodzenia 26 stycznia 1973 r.
Nidzica
Zawód duchowny katolicki

Paweł Rabczyński (ur. 26 stycznia 1973 r. w Nidzicy) – duchowny katolicki, rektor WSD "Hosianum" w Olsztynie.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy. Zdał maturę w 1991 roku. Jest absolwentem WSD "Hosianum" w Olsztynie.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 roku z rąk bp. Edmunda Piszcza. Pracę magisterską z teologii dogmatycznej obronił w 1997 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1999-2003 odbywał studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej na KUL uwieńczone doktoratem w 2003 roku. Jako stypendysta Rządu Republiki Francuskiej odbył staż naukowy w Instytucie Katolickim w Paryżu (2001).

Praca

Po święceniach kapłańskich przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Olsztynie, nauczyciel religii w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie i Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym „Glob” w Olsztynie.
Po studiach na KUL 1 sierpnia 2003 roku został pracownikiem Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Archidiecezji Warmińskiej jako archidiecezjalny wizytator nauczania religii. Po rocznej pracy w kurii, 1 września 2004 roku, został mianowany przez abp. Edmunda Piszcza wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie. Po upływie trzyletniej kadencji nominacja została podtrzymana przez abp. Wojciecha Ziembę. W tym czasie był również redaktorem naczelnym Warmińskich Wiadomości Archidiecezjalnych (2006-2011). Od 1 lipca 2011 roku jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie.

Od 2004 roku prowadzi zajęcia zlecone na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, a od 2007 roku – na Wydziale Pedagogiki i Socjologii Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.
Jest autorem książki Znaki czasów według Marie-Dominique Chenu (Olsztyn 2007), ponad 30 artykułów naukowych, 6 haseł leksykograficznych, 3 recenzji, ponad 20 artykułów popularnonaukowych i sprawozdań, redaktorem 3 pozycji książkowych, organizatorem wielu konferencji, sesji i sympozjów naukowych.
W 2008 roku został odznaczony godnością kanonika rzeczywistego kapituły kolegiackiej w Lidzbarku Warmińskim, w 2012 – kanonika honorowego warmińskiej kapituły katedralnej we Fromborku, w 2014 r. – kanonika rzeczywistego.

Pełni szereg funkcji diecezjalnych:

 • przewodniczący Komisji ds. Święceń i Posług Archidiecezji Warmińskiej
 • przewodniczący Komisji ds. Powołań Archidiecezji Warmińskiej
 • przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej
 • delegat Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ds. Powołań Kapłańskich
 • delegat Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ds. Ekumenizmu i Dialogu z Religiami
 • członek Rady Kapłańskiej
 • członek Rady ds. Ekonomicznych Archidiecezji Warmińskiej
 • sekretarz Rady ds. Wykonywania Postanowień Synodalnych I Synodu Archidiecezji Warmińskiej
 • członek Rady Duszpasterskiej, członek Rady ds. Personalnych
 • członek Archidiecezjalnej Rady ds. Stałej Formacji Duchowieństwa
 • członek Zespołu ds. Wizytacji Parafii, cenzor kościelny

Bibliografia

olsztyn.gosc.pl [15.11.2014]