Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Budynek Wydziału. Źródło: www.wet.uwm.edu.pl [28.06.2014]
Budynek Wydziału. Źródło: www.wet.uwm.edu.pl [28.06.2014]
Data założenia: 1966
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 10-719 Olsztyn ul. Michała Oczapowskiego 14

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie funkcję dziekana sprawuje prof. dr hab. Andrzej Koncicki, prof. zw.

Historia

Początki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie sięgają 1966 roku. Wtedy to Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, na wniosek Senatu Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, decyzją z 4 kwietnia 1966 roku powołał Oddział Weterynaryjny przy Wydziale Zootechnicznym. 1 października 1966 roku studia na kierunku Weterynaria rozpoczęło 30 studentów, realizując 5,5-letni program kształcenia. Rok później Oddział został przekształcony w samodzielny Wydział Weterynaryjny. Pozostając od 1972 roku w strukturach Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Wydział Weterynaryjny we wrześniu 1994 roku zmienił nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej. 1 września 1999 roku Wydział – jako jedyny w kraju – został włączony w struktury uniwersyteckie, współtworząc nowo powstały Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Struktura Wydziału

Strukturę Wydziału tworzą następujące katedry:

 • Katedra Anatomii Patologicznej
 • Katedra Anatomii Zwierząt
 • Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką
 • Katedra Chorób Ptaków
 • Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką
 • Katedra Diagnostyki Klinicznej
 • Katedra Epizootiologii
 • Katedra Farmakologii i Toksykologii
 • Katedra Fizjologii Klinicznej
 • Katedra Histologii i Embriologii
 • Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej
 • Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
 • Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji
 • Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz
 • Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką
 • Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Władze Wydziału

W skład Władz Wydziału na kadencję 2012 - 2016 wchodzą:

 • Dziekan - prof. dr hab. Andrzej Koncicki, prof. zw.
 • Prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk, prof. zw.
 • Prodziekan ds. studiów - dr hab. Andrzej Pomianowski, prof. UWM
 • Prodziekan ds. rozwoju wydziału - prof. dr hab. Bogdan Lewczuk

Kadra

Na Wydziale zatrudnionych jest 20 profesorów, w tym 13 na stanowisku profesora zwyczajnego, 11 doktorów habilitowanych, w tym 8 profesorów UWM, 54 doktorów i 4 lekarzy weterynarii oraz 46 pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych.

Uprawnienia

Wydział w 1968 roku uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk weterynaryjnych, a doktora habilitowanego w 1971 roku. Wydział posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i jako jedyny w UWM i jedyny z Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej w Polsce wpisany jest na listę wydziałów posiadających aprobację europejską (2005 i ponownie 2013). W ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiada najwyższą kategorię naukową.

Osiągnięcia

W XV edycji Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2014" kierunek Weterynaria realizowany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie zajął I miejsce w grupie kierunków Weterynaria. Znak Jakości "Najlepsze studia w Polsce" potwierdza, że prowadzone na wydziale studia uzyskały najwyższą punktację spośród wszystkich polskich uczelni akademickich, które prowadzą kierunek Weterynaria w ocenianym zakresie.

Szkolenia specjalizacyjne

Wykaz szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii prowadzonych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie:

 • Chirurgia weterynaryjna
 • Choroby koni
 • Choroby psów i kotów
 • Choroby przeżuwaczy
 • Choroby zwierząt futerkowych
 • Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Prewencja weterynaryjna i higiena pasz
 • Rozród zwierząt
 • Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych

Ciekawostki

Poliklinika Weterynaryjna rozpoczęła działalność 15 grudnia 2003 roku jako jednostka dydaktyczno-usługowa. Wyposażenie polikliniki stanowi nowoczesna aparatura m.in.ultrasonograf z kolorowym Dopplerem, aparat rentgenowski, aparat do narkozy wziewnej, laser, analizator biochemiczny i hematologiczny. Zespołem kieruje prof. dr hab. Andrzej Raś.

Bibliografia

Strona wydziału [28.06.2014]