Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Jeden z budynków WNT UWM. Źródło: www.uwm.edu.pl [28.06.2014]
Jeden z budynków WNT UWM. Źródło: www.uwm.edu.pl [28.06.2014]
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 10-719 Olsztyn
ul. Michała Oczapowskiego 11


Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie funkcję dziekana sprawuje dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM.

Historia

Wydział Nauk Technicznych powstał pierwszego września 1999 roku na nowo utworzonym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W skład nowo utworzonego Wydziału weszły dwa Wydziały będące do końca sierpnia 1999 roku w strukturze Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie: Wydział Budownictwa Lądowego i Wydział Mechaniczny oraz Instytut Wychowania Technicznego będący wcześniej w składzie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Struktura Wydziału

Strukturę Wydziału w roku akademickim 2013/14 tworzą katedry:

 • Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
 • Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
 • Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki
 • Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego
 • Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa
 • Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych
 • Katedra Inżynierii Systemów
 • Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań
 • Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych
 • Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
 • Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej
 • katedra Podstaw Bezpieczeństwa
 • Katedra Technologii Materiałów i Maszyn

oraz centra:

 • Ośrodek Jakości i Innowacji
 • Autoryzowane Centrum Szkolenia Autodesk (AutoCAD, Inventor)
 • Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin

Władze Wydziału

W skład Władz Wydziału na kadencję 2012/2016 wchodzą:

 • Dziekan - Dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM
 • Prodziekan ds. studenckich - Dr inż. Marzena Wilamowska-Korsak
 • Prodziekan ds. kształcenia - Dr hab. inż. Piotr Srokosz
 • Prodziekan ds. nauki i współpracy - Prof. dr hab. inż. Marek Markowski
 • Prodziekan ds. rozwoju i promocji - Dr hab. inż. Dariusz Choszcz, prof. UWM

Kadra

Wydział Nauk Technicznych zatrudnia 226 pracowników, w tym 174 nauczycieli akademickich (41 profesorów i doktorów habilitowanych, 84 adiunktów oraz 49 asystentów i wykładowców).

Oferta kształcenia

Na wydziale kształci się studentów na następujących kierunkach:

 • Budownictwo
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Energetyka
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Inżynieria Środowiska
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Mechatronika
 • Technika Rolnicza i Leśna

Badania naukowe

Zainteresowania naukowe pracowników Wydziału Nauk Technicznych skupiają się wokół następujących grup problemowych realizowanych na Wydziale:

 • Grupa problemowa nr 25 „Studia nad gospodarką energią w produkcji i przetwórstwie żywności"
 • Grupa problemowa nr 33 „Doskonalenie konstrukcji i technologii w budowie i eksploatacji maszyn"
 • Grupa problemowa nr 34 „Problemy inżynierii rolniczej"
 • Grupa problemowa nr 35 „Nowoczesne technologie i metody badawczo-rozwojowe w budownictwie"

Ludzie związani z Wydziałem

Ciekawostki

Wydział z okazji 15 lat istnienia zorganizował Jubileuszową Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Rozwój Budownictwa, Budowy i Eksploatacji Maszyn oraz Inżynierii Rolniczej". Patronat Honorowy nad konferencją objął J.M. Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki.

Bibliografia

strona wydziału [28.06.2014]