Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Budynek Katedry Biotechnologii. Źródło: www.uwm.edu.pl [28.06.2014]
Budynek Katedry Biotechnologii. Źródło: www.uwm.edu.pl [28.06.2014]
Data założenia: 1951
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 10-719 Olsztyn
ul. Michała Oczapowskiego 5

Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie funkcję dziekana sprawuje prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. zw.

Historia

Wydział Wydział Nauk o Środowisku wywodzi się od utworzonego w 1951 roku w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie Wydziału Rybackiego. Pierwszym dziekanem wydziału został Stanisław Korwin-Sakowicz. W 1967 roku z czterech katedr: Rybactwa, Limnologii, Ichtiologii oraz Ekonomiki Przedsiębiorstw Rybackich, powołano przy Wydziale Zootechnicznym Oddział Rybactwa Śródlądowego, którego prodziekanem został prof. Przemysław Olszewski. W ramach kolejnych przekształceń w 1970 roku utworzono Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego. Pierwszym dziekanem nowego Wydziału został doc. dr hab. Tadeusz Wojno. W latach 1970-1996 struktura organizacyjna Wydziału zmieniała się. W 1992 roku Senat Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie powołał kierunek Ochrona Środowiska, a Uchwałą z dnia 31 stycznia 1997 roku zmienił dotychczasową nazwę Wydziału na Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa. 1 maja 2012 roku Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wniosek Rady Wydziału przyjął nową nazwę wydziału - Wydział Nauk o Środowisku.

Struktura Wydziału

Strukturę Wydziału w roku akademickim 2013/14 tworzą:

 • Katedra Biologii i Hodowli Ryb
 • Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska
 • Katedra Ekologii Stosowanej
 • Katedra Ichtiologii
 • Katedra Inżynierii Ochrony Wód
 • Katedra Inżynierii Środowiska
 • Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
 • Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego
 • Katedra Turystyki i Rekreacji

Władze Wydziału

W skład Władz Wydziału na kadencję 2012/2016 wchodzą:

 • Dziekan - prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. zw.
 • Prodziekan ds. nauki - dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, prof. UWM
 • Prodziekan ds. studiów i studentów - dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM
 • Prodziekan ds. jakości kształcenia - dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM

Osiągnięcia

Wydział zdobył następujące wyróżnienia:

 • W 2001 roku kierunek Ochrona Środowiska uzyskał Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA), a w 2004 roku Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA).
 • Kierunek Rybactwo uzyskał Certyfikat Jakości Kształcenia UKA w 2003 roku, a w roku 2004 Certyfikat PKA.
 • W 2002 r. Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska uzyskała status Centrum Doskonałości, a 25 listopada 2002 r. Minister Nauki przyznał Dyplom dla Centrum Doskonałości Sustainable Environmental Management in Inland Catchments (SEMIC) Centre of Excellence
 • W 2009 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunkach Ochrona środowiska i Rybactwo

Oferta kształcenia

Wydział Nauk o Środowisku prowadzi kształcenie na następujących kierunkach studiów:

 • Inżynieria środowiska
 • Ochrona środowiska
 • Rybactwo
 • Turystyka i rekreacja
 • Inżynieria akwakultury

Koła naukowe

Obecnie na Wydziale Nauk o Środowisku działają następujące koła naukowe:

 • Koło Naukowe Ekologów
 • Naukowe Koło Akwarystów „Labeo"
 • Naukowe Koło Hydrobiologów i Rybaków
 • Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS"
 • Studenckie Koło Naukowe „OIKOS"
 • Studenckie Naukowe Koło Chiropterologiczne
 • Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji ”Voyager”
 • Studenckie Koło Pasjonatów Wędkarstwa i Aktywnej Ochrony Ryb "FARIO"
 • Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska

Ciekawostki

Wydział zyskał nowe obiekty. W 2005 roku zakończono budowę i wyposażenie Centrum Biotechnologii Środowiska. W 2011 roku otwarto Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.

Bibliografia

strona wydziału [29.06.2014]