Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Budynek Wydziału. Źródło: www.nk.pl [27.06.2014]
Budynek Wydziału. Źródło: www.nk.pl [27.06.2014]
Data założenia: 2001
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 10-702 Olsztyn
ul. Aleja Warszawska 98

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie funkcję dziekana sprawuje prof. dr hab. Stanisław Pikulski.

Historia

Wydział Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie formalnie powstał 1 września 2001 roku. Jednak pierwszą jednostką organizacyjną była Katedra Prawa i Samorządu Terytorialnego, która powstała w 1993 roku w strukturze Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 1 marca 1996 roku, na bazie Katedry utworzono Instytut Prawa i Samorządu Terytorialnego, który 1 lutego 1998 roku przemianowano na Instytut Prawa i Administracji. W 1999 roku, z chwilą powstania UWM, Instytut Prawa i Administracji połączył się z Wydziałem Zarządzania byłej Akademii Rolniczo–Technicznej w Olsztynie i został utworzony Wydział Zarządzania i Administracji. Na Wydziale Zarządzania i Administracji stanowisko prodziekana objął dr hab. Stanisław Pikulski. Powierzono mu funkcję pełnomocnika ds. powołania Wydziału Prawa i Administracji. Ostatecznie Senat UWM uchwałą z 10 lipca 2001 roku utworzył Wydział Prawa i Administracji.

Struktura Wydziału

Strukturę Wydziału w roku akademickim 2013/14 tworzą następujące katedry:

 • Katedra Cyfryzacji
 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
 • Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego
 • Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • Katedra Procesu Karnego
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Państwa
 • Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 • Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego
 • Katedra Prawa Karnego Materialnego
 • Katedra Postępowania Cywilnego
 • Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego
 • Katedra Prawa Gospodarczego
 • Katedra Prawa Finansowego
 • Katedra Prawa Cywilnego
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
 • Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego
 • Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego
 • Katedra Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi
 • Katedra Historii Państwa i Prawa
 • Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej
 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej

Władze Wydziału

W skład Władz Wydziału na kadencję 2012/2016 wchodzą:

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie - prof. dr hab. Stanisław Pikulski
 • Prodziekan ds. Nauki - prof. dr hab. Piotr Majer
 • Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych - dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM
 • Prodziekan ds. Współpracy Zagranicznej i Rozwoju - dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM
 • Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych - dr hab. Dorota Lis-Staranowicz

Osiągnięcia

Od 2008 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

13 stycznia 2011 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku Prawo prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

Oferta kształcenia

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferuje kształcenie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

 • Prawo
 • Administracja o specjalnościach: Administracja ogólna oraz Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Oferta kształcenia obejmuje także roczne studia podyplomowe różnej specjalności.

Absolwenci

Wydział prowadzi elektroniczny wykaz absolwentów.

Ciekawostki

Studia Prawnoustrojowe to czasopismo naukowo-dydaktyczne wydawane przez Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Redaktorem czasopisma jest dr Małgorzata Szwejkowska

Bibliografia

Strona wydziału [27.06.2014]