Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Chór Ars Vocale. Źródło: www.uwm.edu.pl [27.06.2014]
Chór Ars Vocale. Źródło: www.uwm.edu.pl [27.06.2014]
Data założenia: 2009
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 10-720 Olsztyn
ul. F. Szrajbera 11, p. 112

Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie funkcję dziekana sprawuje prof. sztuk muz. Benedykt Błoński, prof. zw.

Historia

Wydział Sztuki powstał 1 stycznia 2009 roku. Jest najmłodszym wydziałem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pierwszym dziekanem wydziału w latach 2009 - 2012 był prof. Piotr Obarek. Obecnie Wydziałem przewodzi prof. Benedykt Błoński.

Struktura Wydziału

Strukturę Wydziału w roku akademickim 2013/14 tworzą:

  • Instytut Muzyki
  • Instytut Sztuk Pięknych

Władze Wydziału

W skład Władz Wydziału na kadencję 2012/2016 wchodzą:

  • Dziekan Wydziału Sztuki - prof. sztuk muz. Benedykt Błoński, prof. zw.
  • Prodziekan Wydziału Sztuki ad. Jan Połowianiuk

Osiągnięcia

Wydział Sztuki posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej Dyrygentura.

Oferta kształcenia

Na Wydziale Sztuki prowadzone są następujące kierunki kształcenia w formie studiów stacjonarnych - pierwszego i drugiego stopnia:

  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Absolwenci

W roku akademickim 2012/2013 dyplomy magisterskie Wydziału Sztuki uzyskało 48 osób. Najlepsi absolwenci otrzymali nagrody:

  • dyplom najlepszej absolwentki w zakresie sztuk plastycznych uzyskała Ewa Niewolska–Ozga z pracowni prof. Eugeniusza Geno Małkowskiego
  • dyplom najlepszej absolwentki w zakresie sztuki muzycznej - Anna Stępień
  • specjalną nagrodą za wybitne artystyczne dzieło dyplomowe w zakresie sztuk plastycznych otrzymała Edyta Prusik z pracowni fotograficznej prof. Janusza Połoma za cykl fotografii Szaro.

Ciekawostki

Przy Instytucie Muzyki działa Chór mieszany ARS VOCALE. Jest on kontynuatorem 40-letniej tradycji w działalności chóralnej kierunku muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, a od roku 1999 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rozpoczął swoją działalność pod kierunkiem prof. Lucjana Marzewskiego, a następnie działał pod dyr. prof. Józefa Wojtkowiaka („Optima Fide"). Chór Instytutu Muzyki spełnia swe podstawowe funkcje dydaktyczne, artystyczne i wychowawcze w całym procesie studiów na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej". Od 2006 roku Chórem dyryguje dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM.

Bibliografia

Strona wydziału [27.06.2014]