Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach

Data założenia: 2003 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Profil: zawodowy
Adres: Łupki 15, 12-200 Pisz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Łupkach. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach. Dyrektorem Ośrodka jest Ewa Elżbieta Ryzińska.

Działalność

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Nauka w Szkole Zawodowej trwa 2 lub 3 lata. W procesie edukacyjnym Szkoła kształci w zawodzie piekarz i cukiernik. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy w wymiarze określonym przez szkolny plan nauczania.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły zawodowej mają uczniowie:

  • którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu
  • aktualni absolwenci gimnazjów specjalnych
  • posiadający pozytywną opinię wychowawcy klasy
  • którzy po ukończeniu gimnazjum opanowali technikę czytania, pisania i liczenia w stopniu co najmniej dostatecznym

Nauczyciele Szkoły Zawodowej mogą zaproponować uczniom przyjęcie na inny kierunek zawodowy, na którym istnieją wolne miejsca. Wychowanek może zmienić kierunek zawodowy na inny niż wybrany w przypadku, kiedy nauczyciel praktycznej nauki zawodu jednoznacznie stwierdza o nieprzydatności ucznia do zawodu. Jeżeli decyzja taka podjęta zostanie w pierwszych trzech miesiącach nauki, a zmiana kierunku zawodowego będzie na pokrewny do wcześniejszego, uczeń kontynuuje naukę w danym roku szkolnym z wymogiem uzupełnienia wiadomości z przedmiotów zawodowych do końca I semestru.

Bibliografia

soswlupki.powiat.pisz.pl [14.11.2014]