Zespół Szkół Powszechnych im. majora Henryka Sucharskiego w Pasłęku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Powszechnych im. majora Henryka Sucharskiego w Pasłęku

Budynek placówki, źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek placówki, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 2003 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: ul. 3 Maja 21, 14-400 Pasłęk
Patron: major Henryk Sucharski

Zespół Szkół Powszechnych im. majora Henryka Sucharskiego w Pasłęku – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w której skład wchodzą Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku oraz Gimnazjum nr 2 w Pasłęku. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Marek Sarnowski.

Historia

Zespół rozpoczął swoją działalność w 2003 r. W jego skład weszły placówki funkcjonujące już wcześniej. Były to: Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku, która rozpoczęła swoją działalność w 1971 r. przy ul. 3 Maja 21 oraz nauczanie zintegrowane SP 3, które mieści się przy ul. Spółdzielczej, a także Gimnazjum nr 2 w Pasłęku, istniejące od roku szkolnego 1999/2000 przy ul. Bankowej. W roku szkolnym 2010/2011 został oddany do użytku kompleks boisk sportowych "Orlik". Aktualnie w Zespole Szkół uczy się 820 uczniów.

Działalność

W skład Zespołu wchodzą:

Obie szkoły oferują szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych: koło matematyczne, koło teatralne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, koło polonistyczne, zespoły liturgiczne, zajęcia przyrodnicze, zajęcia sportowe, zawody, wycieczki, SU, SKS, Akademię basketu, koszykówkę. Biorą udział w projektach unijnych: "Akademia Młodych Noblistów" oraz "Zajęcia Praktyczno-Badawcze. Innowacje".

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne tworzą nauczyciele obu placówek wchodzących w skład Zespołu, zob. [Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku]], Gimnazjum nr 2 w Pasłęku.

Osiągnięcia

Uczniowie obu szkół zdobywają wysokie wyniki przede wszystkim w konkursach przedmiotowych i sportowych.

Ciekawostki

Co roku Zespół włącza się wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym Gimpas w organizację biegów ulicznych i Festiwalu Zdrowia w Pasłęku. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Bieg Filipidesa, który w roku 2014 objął niemal całe miasto i część gminy, obejmował trasę 10. km, a ukończyło go 261 zawodników.

Tradycją Zespołu jest coroczna zabawa z literaturą, tzw. Zabawy Językiem Polskim. W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie w czasie jego trwania poznawali baśnie z krajów Unii Europejskiej.

Bibliografia


Zespół Szkół Powszechnych im. majora Henryka Sucharskiego w Pasłęku[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]